Kysely: Teollisuusliiton luottamushenkilöt valmiita poliittisiin työtaistelutoimiin työelämäheikennyksiä vastaan

Teollisuusliiton luottamushenkilöt ovat valmiita ryhtymään poliittisiin työtaistelutoimiin maan hallituksen ajamia työelämäheikennyksiä vastaan. Asia käy ilmi Teollisuusliiton 1.–11.9.2023 tutkimusyksikön toteuttamasta sähköisestä kyselystä, johon vastasivat liiton pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut.

Kyselyssä tiedusteltiin luottamushenkilöiden suhtautumista Petteri Orpon hallituksen suunnittelemiin työelämää koskeviin esityksiin ja valmiutta työtaistelutoimiin hallituksen toimien vastustamiseksi. Kyselyyn vastasi 1 528 luottamushenkilöä. Kysely lähetettiin 3 814 luottamushenkilölle. Saadut vastaukset edustavat kattavasti Teollisuusliiton eri toimialoja sekä teollisuuden työpaikkoja maanlaajuisesti.

Kyselyyn vastanneilla luottamushenkilöillä on heidän oman arvionsa mukaan hyvä ymmärrys hallituksen työelämiin vaikuttavien toimien sisällöstä. Suurin osa (77 %) arvioi ainakin melko hyvin tietävänsä, millaista työelämäpolitiikkaa hallitus aikoo toteuttaa. Etenkin yli 55-vuotiaat luottamushenkilöt arvioivat olevansa hyvin perillä hallituksen suunnitelmista.

Kyselyssä tiedusteltiin myös yleisellä tasolla tulevien politiikkatoimien kannatusta luottamushenkilöiden keskuudessa. Vastanneista luottamushenkilöistä selvä enemmistö, 81 prosenttia, ilmoitti vastustavansa hallituksen politiikkatoimia. 94 prosenttia vastanneista ilmoitti vastustavansa toimia ainakin osittain. Sektoreittain vastustus oli kovinta metallialojen luottamushenkilöillä, vaikka toimialoittaiset erot olivat pieniä. Vastustus politiikkatoimille oli suurinta naisten ja yli 55-vuotiaiden keskuudessa.

Mahdollisille poliittisille työtaistelutoimille on hyvin laaja tuki liiton luottamushenkilöiden keskuudessa. Vastanneista 85 prosenttia oli sitä mieltä, että Teollisuusliiton pitää ryhtyä työtaistelutoimiin hallituksen työelämäheikennyksiä vastaan. Vain 5 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, ettei toimiin pidä ryhtyä. Vaatimus työtaistelutoimiin ryhtymisestä oli yleisintä suurilla teollisuudenaloilla metalli-, kemian- ja puutuoteteollisuudessa.

Teollisuusliiton luottamushenkilöiden oma valmius poliittisiin työtaistelutoimiin osallistumista on myös korkealla. Kyselyyn vastanneista selvä enemmistö, 81 prosenttia, oli itse valmiita osallistumaan toimiin. Vain 7 prosenttia luottamushenkilöistä katsoi, ettei heillä ole työtaisteluvalmiutta. Korkeinta henkilökohtainen työtaisteluvalmius oli jälleen suurilla teollisuudenaloilla metalli-, kemian- ja puutuoteteollisuudessa.

Teollisuusliiton hallitus päätti kokouksessaan 22.8. aloittaa järjestöllisten toimenpiteiden valmistelun vastalauseena Petteri Orpon hallituksen politiikkatoimille, joilla maan hallitus pyrkii heikentämään työntekijöiden oikeuksia, etuuksia ja työehtoja. Luottamushenkilöille suunnattu kysely on toteutettu osana Teollisuusliiton järjestöllistä valmistautumista.

Lisätietoja:

Politiikkatoimiin liittyvissä kysymyksissä yhteiskuntasuhdepäällikkö Timo Nevaranta

Kyselyn toteutukseen liittyvissä kysymyksissä tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila