Investoinnit takaavat alan olevan iskussa

Teollisuuden alkuvuosi jäi vaisuksi. Ensimmäisen vuosineljänneksen ja kevätkuukausien tilastot kertovat, että talous oli pysähdyksissä kaikilla toimialoilla. Lomautuksiin johtaneita muutosneuvotteluita on käyty useissa tuotantolaitoksissa kuitenkin jo viime syksystä asti. Osaltaan myös alkuvuoden lakot heikensivät toimialojen tuotantolukuja.

– Eipä ole juuri myönteistä kerrottavaa. Alkuvuonna ei kasvualoja ole käytännössä ollut ainuttakaan, kiteyttää erikoistutkija Matti Roitto.

Teollisuus ei ole kertonut uusista läpimurroista vientimarkkinoilla. Mutta hyvää odotetaan. Moni yritys on jo valmistautunut tulevaan. Teollisuudessa on tekeillä mittaviakin investointeja, ja osassa yrityksiä niitä on suunnitteilla.

– Sahateollisuudessa investoidaan uusiin sahoihin, sahauslinjoihin ja laitteisiin. Samalla suljetaan vanhempia tuotantolaitoksia. Näin ollen ala on iskussa, kunhan markkinat piristyvät, toteaa erikoistutkija Mika Kärkkäinen.

Kevään aikana ainoastaan puolustusvälineiden kysyntä on kasvanut. Tähän löytyvät syyt rauhan järkkymisestä monella alueella sekä koetusta sodan uhkasta, jolloin varustaudutaan uhkan alla.

Tutkimusyksikön laatiman kesäkuun 2024 toimialaseurannan löydät täältä.

Seuraava Toimialaseuranta-diapaketti ilmestyy syyskuussa. Joulukuussa julkaistaan laaja Toimialakatsaus 2024, jossa käsitellään laajemmin teollisuusalojen tilannetta, talouden ja työllisyyden suhdanteita ja muita keskeisiä asioita.

Lisätietoa

Teollisuusliiton erikoistutkijat Timo Eklund, Mika Kärkkäinen ja Matti Roitto.