Teollisuusliiton ekonomisti Timo Eklund talouden näkymistä: ”Työttömyysturvaleikkausten valmistelu kannattaisi nyt keskeyttää”

Suomi on useiden talousennusteiden perusteella ajautumassa vuoden 2023 aikana taantumaan. Suomen Pankin ennuste maalasi Teollisuusliiton ekonomisti Timo Eklundin mukaan yllättävän synkän kuvan tämän ja ensi vuoden talouden ja työllisyyden näkymistä. Vaikein tilanne on rakennussektorilla, mutta myös teollisuuden tilaukset ovat supistuneet Suomen vientimarkkinoita uhkaavan taantuman vuoksi. Rakennusalan vaikeudet näkyvät suoraan siihen kytkeytyvillä teollisuuden aloilla, kuten sahateollisuudessa, rakennusmateriaalien ja talopakettien tuotannossa.

Eklund arvioi, että laskevan suhdanteen hillitsemisessä keskeistä on tulevan vuoden aikana kotitalouksien luottamuksen vahvistaminen ja kotimaisen kulutuskysynnän turvaaminen. Hallituksen ehdottamat leikkaukset ansiosidonnaiseen sosiaaliturvaan ja asumistukeen huolestuttavat etenkin lapsiperheitä ja epävarmoissa työsuhteissa olevia palkansaajia. Työttömyysturvaleikkaukset osuvat Eklundin mukaan poikkeuksellisen huonosti talouden kokonaiskuvaan.

– Jos kotitaloudet alkavat koota puskureita ja viivästyttää kulutustaan työttömyyden tai lomautuksen pelossa, siitä tulee helposti itseään toteuttava ennuste. Siksi työttömyysturvaleikkausten valmistelu kannattaisi nyt keskeyttää, Eklund varoittaa.

Ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta aiotaan poistaa lapsikorotukset ja suojaosat sekä kiristää työssäoloehtoa ja nostaa omavastuupäivien määrä seitsemään. Eklund pitää erityisenä riskiryhmänä lyhyen lomautuksen kohteeksi joutuvia perheellisiä teollisuuden työntekijöitä. Kahdeksi viikoksi lomautettu menettäisi päivärahat kokonaan puolelta lomautusajasta. Toiselta viikolta jäisi lisäksi saamatta lapsikorotusten osuus.

– Samalla leikkaukset heikentävät entisestään talouden kokonaiskuvaa, Eklund huomauttaa.

Eklundin mukaan on hyvä muistaa, että samojen perheiden kohdalla ostovoima romahti jo nousukaudella. Tätä ennen he joutuivat venymään korona-ajan poikkeusoloissa. Nyt revitään sitten suojaverkotkin.

Talvea kohden synkkenevä työllisyystilanne heikentää Eklundin mukaan ilman leikkauksiakin niiden perheiden ostovoimaa, joissa vanhemmat irtisanotaan tai lomautetaan. Eklund katsoo, että uhka työttömyysturvan heikentämisestä saattaa kiihdyttää menojen supistamista ja säästämisasteen nostoa kotitalouksissa. Tämä edelleen ruokkisi taantumaa.

Työttömyysturvan leikkaaminen voi olla valtion velkasuhteen taittamisessa jopa haitallista, Eklund päättää.