Jäsenmaksu edelleen tasan yksi prosenttia

Teollisuusliiton jäsenmaksu vuonna 2024 on yksi prosentti. Se sisältää A-kassan jäsenmaksun. Uusi toiminnan painopiste on ulkomaalaistaustaisen työvoiman edunvalvonnan vahvistaminen.

Teollisuusliiton uusi valtuusto kokoontui ensimmäistä kertaa viime keväänä pidetyn liittokokouksen jälkeen 28.–29. marraskuuta Helsingissä. Päätehtävänä oli päättää Teollisuusliiton ensi vuoden toiminnasta ja taloudesta.

Teollisuusliiton jäsenmaksu vuonna 2024 on valtuuston päätöksen mukaisesti edelleen yksi prosentti. Siihen sisältyen liitto maksaa työttömyyskassavakuutuksen jäsenilleen jäsenetuna. Edun jäsenkohtainen kuukausihinta säilyy ensi vuonna samana kuin tänä vuonna eli kahdeksana eurona kuukaudessa.

Teollisuusliiton ammattiosastojen osuus jäsenmaksutulosta säilyy myös ennallaan 0,18 prosentissa. Tätä niin kutsuttua jäsenmaksupalautusta ei makseta, jos ammattiosasto ei ole hyväksynyt liiton päättämiä ammattiosaston mallisääntöjä ja rekisteröinyt niitä patentti- ja rekisterihallitukseen. Toiseksi palautusta ei makseta, jos ammattiosasto ei ilman hyväksyttävää syytä ole toimittanut sääntöjen mukaista toimihenkilöilmoitusta liittoon 29.2.2024 mennessä. Kolmanneksi ammattiosaston hallituksen pitää olla sääntöjen mukaan valittu, jotta jäsenmaksupalautus voidaan maksaa.

Jäsenmaksupalautuksen perusteita aiotaan uudistaa ensi vuonna. Tavoitteena on, että jäsenmaksupalautus tukisi nykyistä paremmin ammattiosastojen aktiivista toimintaa.

Painopisteet 2024

Teollisuusliiton toiminnan painopisteet vuonna 2024 ovat järjestäytymisen ja jäsenhankinnan parantaminen, luottamushenkilöorganisaation vahvistaminen, ulkomaalaistaustaisen työvoiman edunvalvonnan vahvistaminen ja sääntömuutosten jalkauttaminen liiton organisaatioon.

Järjestäytymisen ja jäsenhankinnan parantamisen päätavoitteet ovat jäsenhankinnan kohdentaminen sinne, missä on suurin kasvumahdollisuus, työmarkkinoiden käytettävissä olevien jäsenten määrän kasvuun kääntäminen ja liiton sopimusaloille tähtäävien opiskelijoiden tavoittaminen opintojensa aikana. Jäsenhankinnan kohdentaminen lähtee liikkeelle kasvumahdollisuuksien selvittämisellä. Jäsenmäärän kasvuun nostamisessa jäsenhankinta, jäsenyyden ylläpitäminen ja markkinointi tuodaan aikaisempaa systemaattisemmin osaksi liiton työntekijöiden työtehtäviä ja liitto-organisaation luottamustehtäviä. Koulutuksissa painotetaan, että jäsenhankinta ja järjestäytymisestä huolehtiminen ovat jokaisen luottamushenkilön tehtäviä. Opiskelijajäsenten hankinnassa pistetään oppilaitostiedottamisen ja -toiminnan vastuut ja resursointi uuteen asentoon.

Luottamushenkilöorganisaation kattavuutta laajennetaan niin, että kaikkiin yli 20 työntekijän yrityksiin valitaan luottamushenkilö ja niin, että poistuvien luottamushenkilöiden tilalle valitaan aina uusi luottamushenkilö. Luottamusmiesten oikeuksia ja neuvotteluasemaa halutaan vahvistaa lainsäädännössä niin, että luottamusmiehellä on asema toimia ensisijaisena henkilöstön edustajana.  Myös luottamushenkilöiden osaamista, jaksamista ja käytettävissä olevia tukikeinoja edistetään. Työpaikkojen työsuojeluorganisaatioiden ja työsuojelun tasoa halutaan kehittää niin, että se on aina työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaa. Pyrkimyksenä on neuvotella työsuojeluvaltuutettujen toiminnan ehdot samalle tasolle luottamusmiesten kanssa ja lisätä yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Uusi painopiste Teollisuusliito toiminnassa on ulkomaalaistaustaisen työvoiman edunvalvonnan vahvistaminen. Sen mukaisesti jäsenhankintaa suunnataan ulkomaalaistaustaisiin työntekijöihin. Hermes-kännykkäsovellusta kehitetään ja englanninkielistä koulutusta ja palvelua lisätään. Yksityiskohtainen toimenpide- ja resursointisuunnitelma valmistuu ensi vuoden alkuun mennessä.

Viime kevään liittokokouksessa päätettiin liiton sääntöjen ja ammattiosastojen mallisääntöjen muuttamisesta. Sääntömuutokset aiotaan siirtää käytäntöön ensi vuoden aikana.

Edellisen lisäksi toimintavuoden aikana kehitetään muuta oleellista toimintaa kuten taloutta, tietojärjestelmiä, henkilöstön osaamista, jäsenpalvelua ja viestintää.

Talousarvio

Liiton varsinaisen toiminnan kulujäämän arvioidaan vuonna 2024 olevan 58,8 miljoonaa euroa. Se on kolme miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Kun varsinaisen toiminnan kuluista vähennetään jäsenmaksut, sijoitustoiminnan tuotoilla jää katettavaksi 21,3 miljoonaa euroa. Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan lähellä nollaa, noin 30 000 euroa ylijäämäinen.

Ammattiosastojen esitykset

Valtuusto sai 12 ammattiosastolta yhteensä 46 esitystä. Valtuuston vastaukset lähetetään esitykset tehneille ammattiosastoille.