Teollisuusliiton poliittiset lakot jatkuvat 21. marraskuuta Keski-Suomen vaalipiirissä

Teollisuusliiton poliittiset lakot hallituksen työelämäheikennyksiä vastaan jatkuvat tiistaina 21. marraskuuta Keski-Suomen vaalipiirissä. Lakoissa on kyse yhden vuorokauden työnseisauksista yhteensä 11 teollisuuden työpaikalla. Toimien tarkoituksena on puolustaa työntekijöitä hallituksen yksipuolisia heikennysesityksiä vastaan. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto muistuttaa, että toteutuessaan työelämäheikennykset horjuttavat suomalaisen työelämän peruspilareita monella tapaa.

– Mikäli potkut voidaan antaa ilman painavaa syytä, eikä palkkaa makseta työelämän muutostilanteissa, se tarkoittaa työsuhdeturvan täydellistä romuttamista. Tätä emme voi hyväksyä.

–Teollisuuden työntekijät jatkavat työnseisauksia, koska hallitus ei edelleenkään osoita minkäänlaista halua keskustella heikennyksien ja leikkauksien vaikutuksista työntekijöiden arkeen, Aalto sanoo.

Teollisuusliitto noudattaa poliittisissa työtaistelutoimissa mahdollisuuksien mukaan vähintään 4 päivän ilmoitusaikaa. Työnseisaukset eivät koske hätätyötä eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta. Tiistaina 21. marraskuuta toteutettavat työnseisaukset ovat yhden vuorokauden mittaisia. Työnseisauksiin osallistuvat toimipaikat sijaitsevat Keski-Suomen vaalipiirin alueella.

Lakkoon osallistuvat toimipaikat tiistaina 21. marraskuuta ovat seuraavat:

Flender Finland – Jyväskylä, Harvia Finland – Muurame, Meconet – Hirvaskangas, Metsä Wood – Suolahti Havu, Metsä Wood – Suolahti Koivu, Metsä Wood – Äänekosken viilutehdas, Quant Finland – Metsä Wood Suolahti, Quant Finland – Metsä Wood Äänekoski Rautpohjan Konepaja – Jyväskylä, Reka Kaapeli – Keuruu ja Versowood – Hankasalmi.

Tarkemmat tiedot toimipisteistä ja seisauksista löytyvät täältä. Teollisuusliitto tiedottaa uusista työnseisauksista lisää huomenna 17.11.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Riku Aalto (Haastattelut)
0400 711 072

järjestöyksikön johtaja Vesa Aallosvirta (Työtaistelutoimiin liittyvät tiedustelut, luottamusmiesten haastattelut)
040 820 9026