Teollisuusliiton valtuusto: Tarve kovemmille työtaistelutoimille on ilmeinen – SAK:n säilyttävä yhtenäisenä

Teollisuusliiton valtuusto käsitteli kokouksessaan SAK:n sisäistä tilannetta ja Petteri Orpon hallituksen ajamia heikennyksiä työntekijöiden työehtoihin, oikeuksiin ja etuuksiin. Teollisuusliiton valtuusto vetoaa SAK:n yhtenäisyyden puolesta. Vain yhtenäinen SAK on riittävän vahva yhteiskunnallinen voima pakottamaan maan hallituksen perääntymään työntekijöitä kurjistavasta politiikasta.

Liiton valtuusto pitää kohtuuttomana ja epäoikeudenmukaisena tulevien heikennysten ja leikkausten yhteisvaikutusta. Työttömät sekä lomautetut lapsiperheet menettävät satoja euroja kuukaudessa samalla, kun suurituloisten verotusta kevennetään historiallisesti. Työsuhdeturvan ja ansiosidonnaisen romuttaminen vaikeuttavat merkittävästi työntekijöiden kykyä selvitä arjen haasteista. Nuorilta viedään tulevaisuudenusko, kun määräaikaiset työsuhteet eivät jatkossa vaadi perustetta. Lakko-oikeus on työntekijöiden ja ammattiyhdistysliikkeen perusoikeus, eikä sen rajoittamista tule hyväksyä.

Vastaavasti hallituksen ajama paikallisen sopimisen kokonaisuus vie pohjan työehtosopimusten yleissitovuudelta ja luottamusmiesten toiminnalta työpaikoilla. Hallitus puhuu työpaikkasopimisesta, vaikka todellisuudessa sillä tarkoitetaan työehtojen yksipuolista heikentämistä. Tätä kokonaisuutta Teollisuusliiton valtuusto vastustaa jyrkästi. Luottamusmiesten ja työehtosopimusten asema on turvattava.

Orpon ja Purran hallitus ei osoita minkäänlaisia perääntymisen merkkejä työelämäheikennyksistä. Siksi tarve entistä kovemmille työtaistelutoimille on ilmeinen. Valtuuston yksimielinen kanta on, että liiton tulee ryhtyä uusiin järjestöllisiin toimiin työelämäheikennysten vastustamiseksi. Toimien on oltava mittaluokaltaan merkittävästi suurempia kuin tähänastiset toimet.

Teollisuusliiton valtuusto kokoontui liittokokouskauden ensimmäiseen kokoukseensa Helsingissä 28.–29.11.