SAK:n Jarkko Eloranta: Hallituksen avattava työmarkkina-asioiden umpisolmu

SAK:n jäsenliitot ilmoittivat tänään ehdollisista poliittisista työtaistelutoimista. Ne toteutetaan torstaina 14.12., ellei hallitus avaa palkansaajajärjestöille tietä aitoihin neuvotteluihin.

SAK vastustaa Orpon-Purran hallituksen tarpeettomia työelämäheikennyksiä ja epäoikeudenmukaisia sekä suhdannetilanteeseen sopimattomia sosiaaliturvan leikkauksia. Ammattiyhdistysliikkeen mielestä hallitusohjelman työelämäkirjaukset ovat epätasapainossa eivätkä huomioi työntekijäpuolen tarpeita.

Työntekijöiden ja työnantajien edustajat ovat keskustelleet uuden työmarkkinamallin rakentamisesta Suomeen. Molemmilla osapuolilla on tahtoa ja valmius saavuttaa ratkaisu.

Puheenjohtaja Jarkko Eloranta korostaa, ettei SAK voi neuvotella pelkästä palkkamallista.

– Meidän on voitava keskustella ja sopia myös muista kokonaisuuteen kiinteästi kuuluvista asioista. Jos hallitus toivoo työmarkkinaosapuolten pääsevän keskusteluista varsinaiseen neuvotteluvaiheeseen työmarkkinamallista, on myös neuvoteltava ja löydettävä paikallisesta sopimisesta ja työrauhasta työntekijöidenkin tarpeet huomioiva ratkaisu.

SAK:n mukaan neuvottelujen laajentaminen ja työttömyysturvaheikennysten valmistelun keskeyttäminen ovat edellytyksiä yhteisen näkemyksen löytämiselle työmarkkinamallista.

Keskustelut eivät voi muuttua neuvotteluiksi, ellei keskiviikkona 13.12. jatkuviin työmarkkinamallia koskeviin keskusteluihin tule hallitukselta viestiä, että työntekijöiden näkemykset otetaan tosissaan.

– SAK:lla on valmius aloittaa vakavat neuvottelut työmarkkinatilanteen ratkaisemiseksi heti, kun hallitus kertoo valmiudestaan avata keskustelu laajemmasta neuvottelukokonaisuudesta, Eloranta toteaa.

Mikäli hallitus ei avaa tietä aitoihin neuvotteluihin, SAK:n jäsenliitot toteuttavat torstaina 14.12. laajat koko maata ja eri toimialoja koskevat poliittiset työtaistelutoimet. Liitot kertovat tarkemmin suunnitelluista työtaistelutoimista lähipäivinä, omien sopimustensa mukaisia ilmoitusaikoja noudattaen.

Takaraja hallituksen vastaantulolle on iltapäivä 13.12., jonka jälkeen toimet toteutetaan työnantajien kanssa käytyjen keskusteluiden edistymisestä riippumatta.