SAK: Hallituksen työrauhaesitys puuttuu perusoikeuksiin radikaalimmin mitä työryhmän jäsenille ja arviointineuvostolle kerrottiin

Hallituksen tänään antama esitys työtaisteluoikeuden rajoittamisesta on tiukempi kuin sen lainsäädännön arviointineuvostolle antama luonnos. Tiukennuksia ei myöskään ole annettu lakimuutoksia valmistelleen työryhmän jäsenten tietoon.

Hallituksen esitys valmisteltiin kolmikantaisessa työryhmässä, jossa tosin työntekijöiden näkemykset sivuutettiin tylysti.

– Työntekijöiden edustajat eivät saaneet lopullista esitystä edes nähtäväkseen, ennen kuin se julkaistiin. Lopulliseen versioon on tullut merkittäviä tiukennuksia myötätuntotyötaistelujen ja poliittisten työtaistelujen rajoittamisen osalta. Tiukennukset ovat rajoittavampia kuin mitkään niistä ehdotuksista, joita työryhmän työskentelyssä edes sivuttiin, SAK:n työmarkkinapäällikkö Rami Lindström huomauttaa.

Hallituksen esityksessä rajoitukset puuttuvat perusoikeuksiin huomattavasti radikaalimmalla tavalla kuin lainsäädännön arviointineuvoston arvioimassa luonnoksessa. Esityksen sisältämät rajoitukset menevät jopa niin pitkälle, että ne ovat ristiriidassa esitykseen kirjattujen perusteluosioiden kanssa.

– Hallituksen esityksen kirjausten perusteella vaikuttaa siltä, että tukityötaisteluiden rajoitukset voivat jatkossa perustua yksinomaan taloudelliseen harkintaan. Useimmissa tavanomaisissa tilanteissa ne tulevat olemaan käytännössä kiellettyjä kokonaan, Lindström korostaa.

Eduskunnalle annetun esityksen sisältämä poliittisten työtaistelujen 24 tunnin aikaraja on sinänsä hallitusohjelman mukainen. Lopulliseen hallituksen esitykseen on kuitenkin lisätty velvollisuus ottaa huomioon myös poliittisen työnseisauksen tuotantotoiminnalle aiheutuvat häiriöt ennen työnseisausta ja sen jälkeen.

– Tämä velvoite on otettu mukaan suoraan Elinkeinoelämän keskusliiton toiveesta. Sillä halutaan varmistaa, ettei 24 tunnin työnseisaus aiheuta laajempaa tuotannon keskeytystä teollisuudessa. Tosiasiassa tämä vesittää oikeuden poliittiseen työnseisaukseen joillakin aloilla kokonaan, Lindström toteaa.

Poliittisten työtaisteluiden sääntelyn perustelut kuvastavat Rami Lindströmin mukaan koko hankkeen luonnetta varsin selkeällä tavalla.

– Vaikka hallitus esittäisi päätösvallan siirtämistä eduskunnalta itselleen, olisi tällaisen toimenpiteen vastustamiseksi tehty yli 24 tunnin poliittinen lakko laiton. Ainoastaan hyvityssakko siitä voitaisiin harkinnanvaraisesti jättää tuomitsematta.