Teollisuusliiton lakkokassa kestää useita kuukausia laajamittaista teollisuuden alasajoa

Osa Teollisuusliiton jäsenistä on ollut huolestuneita siitä, riittävätkö liiton varat lakkokorvausten maksamiseen pitkittyneessä työtaistelutilanteessa. Teollisuusliitto vakuuttaa, että esitetyt huolet ovat turhia.

Teollisuusliiton lakkokassa kestää useita kuukausia laajamittaista työnseisausta, jonka aikana suuri osa suomalaista teollisuutta on ajettu alas. Pitkäkään työtaistelu ei vaaranna liiton toiminnan jatkuvuutta tai lakkokorvausten maksamista.

Teollisuusliitto on käyttänyt arviolta 2–3 prosenttia lakkokassastaan vuoden 2023 ja vuoden 2024 poliittisissa työtaisteluissa maan hallituksen ajamia työelämäheikennyksiä vastaan. Lähtötilanteeseen nähden lakkokassasta on siis käyttämättä 97–98 prosenttia.

Teollisuusliiton jäsenten varoja on osattu hoitaa niin, että liiton varallisuus on kasvanut merkittävästi. Jäsenmaksun alentamisen ohella huolellinen varallisuudenhoito on mahdollistanut lakkokassan kerryttämisen.

Yhtä lailla Teollisuusliiton edeltäjät – Puuliitto, Metalliliitto ja TEAM – ovat vuosikymmeniä kerryttäneet lakkokassaansa.

Lakkokassan kertymiseen on vaikuttanut myös se tosiasia, että Suomessa on ylipäänsä lakkoja kohtuu harvoin. Poliittisia lakkoja sitäkin harvemmin.

Teollisuusliitto on kerryttänyt varallisuutta erityisesti siltä varalta, että teollisuuden työntekijöiden työehtojen puolustaminen edellyttäisi pitkäkestoista ja laajamittaista työnseisausta. Liitto arvioi tällaisen tilanteen olevan nyt käsillä.