Teollisuusliitto syyttää EK:ta ja Teknologiateollisuutta Suomen historian suurimman työsulun julistamisesta

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry ovat julistaneet Suomen historian suurimman työsulun, syyttää työntekijöitä edustava Teollisuusliitto. Liitto katsoo, että työnantajien ohjeistus palkanmaksun välittömästä keskeyttämisestä on työtaistelutoimenpide, joka on suunnattu työntekijöitä vastaan. Lain mukaan työnantajan on maksettava työntekijälle palkka seitsemältä päivältä, jos työnteko estyy työsopimuksen osapuolista riippumattomasta työnseisauksesta.

– Mittaluokassaan näin suurta työnantajapuolen työtaistelua ei ole koskaan Suomessa nähty. Työsulun myötä elinkeinoelämä astuu esiin poliittisena toimijana, joka on vastuussa hallitusohjelman sisällöstä työelämäheikennysten osalta.

– Naamiot on nyt riisuttu. Maan hallitus ja elinkeinoelämä ovat yksi ja sama taho. Työsulun avulla työnantajapuoli yrittää painostaa työntekijöitä lopettamaan työelämäheikennysten vastustamisen.

– Hämmästelen erityisesti EK:n roolia tässä kaikessa. Ensin järjestö vuotaa luottamuksellisen AKT:n lakkoilmoituksen Kokoomukselle. Nyt järjestö ohjeistaa ja organisoi työtaistelutoimenpiteitä, vaikka EK väittää, ettei se enää ole työmarkkinaosapuoli, sanoo Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto.

Teollisuusliiton oikeudellinen näkemys on se, että työnantaja on yksiselitteisesti velvollinen maksamaan palkan seitsemältä päivältä, vaikka työnteko estyisi käynnissä olevan kahden viikon työnseisauksen seurauksena. Aallon mukaan edessä on oikeudenkäyntien suma, jos yksittäiset työnantajat ryhtyvät soveltamaan EK:n ja sen jäsenliittojen ohjeistuksia työntekijöihinsä.

– Kaikki työnantajat, jotka kieltäytyvät maksamasta palkkaa seitsemältä päivältä, haastetaan oikeuteen. Palkat peritään oikeusteitse korkojen kera. Tämä on se vähimmäishinta, jonka työnantaja maksaa, jos hän noudattaa annettua ohjeistusta.

Lisätietoja

Riku Aalto
0400 711 072