Jarmo Markkanen valtuuston puheenjohtajaksi

Teollisuusliiton valtuustoa vuosina 2018-2023 johtaa Jarmo Markkanen. Valinnan teki Tampereella koolla oleva ylimääräinen liittokokous. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Jani Väisänen, toiseksi Jyrki Levonen ja kolmanneksi Anne Baltzar. Kaikkiaan valtuustossa on 83 jäsentä.

Valtuuston varsinaiset jäsenet on lueteltu alla. Kaikki valtuuston jäsenet ja heidän varajäsenensä löytyvät täältä.

Teknologiasektori

Heikki Ahtimaa
Keijo Alahuhtala
Markus Haataja
Daniel Hannus
Jarkko Jokinen
Susanna Kiukainen
Mika Kolehmainen
Ari Kunttu
Mikael Kölhi
Janne Laulumaa
Jyrki Levonen
Reija Mettovaara
Jaakko Miettinen
Kirsi Niemelä
Vesa Niininen
Petri Partanen
Mari Raikisto
Pauli Riekkinen
Ari Rintala
Tapio Ruostetoja
Esa Salminen
Miia Soininen
Tommi Suvela
Anne-Mari Toikka
Kristian Toikka
Sami Tuominen
Tarmo Tyni
Janne Vainio
Vesa-Pekka Vuorenmaa
Harri Asunen
Marika Ilola
Jouni Jussinniemi
Raimo Kantonen
Jani Kolmonen
Aimo Lahtinen
Karita Lahtinen
Tarmo Lukkarinen
Jouni Lämpsä
Iikka Marttinen
Ilkka Nordström
Mauri Partanen
Anssi Piirainen
Ari Saukkokoski
Tommi Sauvolainen
Arto Venäläinen
Mikko Virolainen
Jari-Matti Välkkynen

Kemian sektori

Kimmo Aho
Hanna Borisov
Marja Karjalainen
Marko Kemppainen
Mikko Laitinen
Jarmo Markkanen
Petteri Männistö
Ann-Louice Ormiskangas
Simo Raudaskoski
Sandra Roos
Harri Valkonen
Timo Viitanen
Anna Andersson
Juhani Jara
Niina Laitinen
Ilkka Suvanto

Puutuotesektori

Asko Alasalmi
Anne Baltzar
Ritva Kyllönen
Auvo Mäkelä
Markku Tirkkonen
Kai Hyrynkangas
Marko Luttinen
Nina Mäntylä
Jani Väisänen

Erityisalojen sektori

Erja Haapalainen
Veera Hakanperä
Eija Lyttinen
Juha Meriläinen
Anne-Mari Nordberg
Kimmo Sandelin
Santtu Turtiainen
Taina Viljanen
Ville Hänninen
Atte Kilpinen
Marko Lähteenmäki

Kaikki valtuuston jäsenet ja heidän varajäsenensä löytyvät täältä.