Kolmella painotuksella ensi vuoteen

Ensimmäinen varapuheenjohtaja Turja Lehtonen esitteli valtuustolle esityksen Teollisuusliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2018. Valtuusto hyväksyi suunnitelman ja siihen kolme painopistettä.

Ensimmäisenä on liiton yhteiskuntavaikuttamisen lisääminen. Toisena on aluetoimintaverkoston, aluetoiminnan ja ammattiosastojen kehittäminen. Kolmantena on uuden liiton toiminnan tehokas ja laadukas käynnistäminen.

Yhteiskuntavaikuttamisen lisäämistä helpottanee se, että niin viestintävälineet kuin poliittiset päättäjätkin tuntevat suurta mielenkiintoa vieläkin rakennusvaiheessa olevaa, uutta ja suurta liittoamme kohtaan. Ensi vuonna yhteiskuntavaikuttaminen merkitsee sen korostamista, miten tärkeää teollisuus on yhteiskunnan hyvinvoinnin rahoitukselle. Samaten keskusteluun nostetaan sopimustoiminnan merkitys ja sisällöt, koulutuspolitiikka ja teollisuuden kilpailukyky.

Liiton teollisuuspoliittisen ohjelma uudistetaan ja se jalkautetaan liiton kentälle. Ohjelman teemoja nostetaan näkyviin. Seuraaviin, vuoden 2019 eduskuntavaaleihin valmistaudutaan jo ensi vuoden aikana.

Liittokokouksessa Tampereella edustaja toisensa jälkeen nosti esiin järjestämistyön tärkeyden esiin. Tämä kentän tahto ja vaatimus näkyvät myös toimintasuunnitelmassa. Teollisuusliitossa aloittaa toimintansa erillinen järjestämisyksikkö. Kaikkia sektoreita koskeva järjestämis- ja jäsenhankintatyö, sen koordinointi ja johtaminen ovat tämän yksikön vastuulla. Aluetoimistojen päälliköt ovat mukana järjestämisessä, ja aluetoimitsijoiden vastuut asiassa määritellään vielä erikseen.

Teollisuusliiton aluetoiminta organisoituu toimintayksiköittäin, jotka kattavat maantieteellisesti 1-3 valtiollista vaalipiiri. Toimintayksiköissä on liiton kaikkien sektoreiden ja useimpien sopimusalojen työpaikkoja ja ammattiosastoja. Ensi vuoden aikana ammattiosastoja autetaan yhdistymään, verkostoitumaan ja ainakin lisäämään yhteistyötään. Aluefoorumeissa ja seuturyhmien toiminnassa tavoitellaan lisää yhteiskuntavaikuttamista. Teollisuusliiton tavoitteena on kohota Suomen tunnetuimmaksi ja luotetuimmaksi ammattiliitoksi myös alueilla.

Jokainen toimintayksikkö laatii tilannekuvan kaikista sopimusaloista ja ammattiosastoista. Työmarkkinoiden käytössä olevien jäsenten määrä pyritään pitämään vuoden 2017 lopun tasolla tai saada se kasvamaan.

Aluetoimistojen tilojen kunto ja käytettävyys kartoitetaan. Suunnitelmat aluetoimintaverkoston kehittämiseksi laaditaan myöhemmin.

Teollisuusliiton ensi vuoden toiminnan kolmannen painopisteen, liiton toiminnan tehokkaan ja laadukkaan toiminnan käynnistämisen taustalla on koko työelämän ja liittojen aseman muutos. Työnantajien EK:n vetäydyttyä työehtosopimustoiminnasta keskeisten ammattiliittojen kuten juuri Teollisuusliiton asema vahvistuu muihin osapuoliin. Vaikka talous nyt kasvaa, Juha Sipilän porvarihallitus on tuomassa lisää heikennyksiä esimerkiksi työttömien asemaan. Toimintasuunnitelmassa todetaan, että ay-liikkeen on tarkkaan seurattava ja reagoitava myös sote-uudistuksen toimeenpanoon.

Koko toimintasuunnitelma on luettavissa myöhemmin liiton verkkosivuilta.