Maatalousaloilla saavutettiin neuvottelutulos

Maatalousalojen työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos uudeksi työehtosopimukseksi eilen illalla 24. tammikuuta.

Neuvottelutuloksen mukainen kaksivuotinen sopimuskausi alkaa 1.2.2018 ja päättyy 31.1.2020. Sopimus sisältää 1,6 prosentin suuruisen yleiskorotuksen palkkoihin molempina sopimusvuosina ja merkittäviä tekstimuutoksia maatalousalojen työehtosopimuksiin. Maatalousaloihin luettavat sopimusalat ovat maaseutuelinkeinot, puutarha-ala, viher-  ja ympäristörakentaminen sekä turkistuotantoala.

Neuvottelutulos vaatii vielä Teollisuusliiton hallituksen hyväksynnän.