Eläkepäätökset toimitettava liittoon

Jäsenen on tärkeää toimittaa kopio eläkepäätöksestään liiton jäsenyysyksikköön eläkepäätöksen saatuaan, koska eläke- ja vakuutusyhtiöt eivät anna liitolle tietoja eläkkeen alkamisesta. Jäsenyysyksikkö tutkii eläkepäätöksen pohjalta jäsenen oikeutta mahdolliseen vapaajäsenyyteen.

Vapaajäsenyys muodostuu jäsenelle, jos hän on ollut vähintään 30 vuotta yhtäjaksoisesti jäsenenä yhdessä tai useammassa ammatillisessa järjestössä ja jäänyt lopulliselle eläkkeelle. Lopullisia eläkkeitä ovat vanhuuseläke ja varhennettu vanhuuseläke.

Lisätietoja saa Teollisuusliiton jäsenyysyksiköstä.