Pakkaspäiväkäytäntö metsä- ja metsäkonealalla

Metsäalan ja metsäkonealan työehtosopimuksissa on eräitä määräyksiä liittyen pakkaspäiviin. Kun lämpötila laskee niin alas, ettei kohtuudella voida vaatia työskentelyä ulkona, voidaan työnantajan ja työntekijän välillä paikallisesti sopia tietyistä järjestelyistä, kuten välittömästä lomautuksesta ilman kahden viikon ilmoitusaikaa. Pakkasrajaa ei ole määritelty työehtosopimuksissa, vaan niistä tulee sopia paikallisesti.

Teollisuusliiton ohjeessa kerrotaan tarkemmin, kuinka työntekijän tulee tuolloin toimia työttömyyspäivärahan hakemiseksi.

Lue lisää ohjeesta:
Pakkaspäiväkäytäntö metsä- ja metsäkonealalla