Teknologiateollisuuden Tuottavuutta yhdessä -hanke käynnistyy

Kysy työnantajaasi mukaan hankkeen aloitusseminaariin, joka pidetään Vantaalla 25.4. Kutsu seminaariin on lähetetty työnantajille, joten osallistumisesta kannattaa keskustella oman työnantajan kanssa.

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto tukevat yhdessä yritysten tuottavuuskehitystä. Liitot ovat yhtä mieltä siitä, että tuottavuus on keskeinen kilpailukykytekijä ja sen parantamiseksi voidaan tehdä paljon. Keskeisessä roolissa on hyvä yhteistyö yrityksissä.

Tuottavuutta yhdessä -ohjelman tavoitteena on Lean-filosofian mukaisesti luoda johtamisjärjestelmä, jolla vahvistetaan yhdessä tekemisen kulttuuria ja osallistetaan kaikkia henkilöstöryhmiä työpaikan kehittämiseen. Yhteinen tahtotila paikalliselle sopimiselle edellyttää luottamuksellisia suhteita osapuolten kesken.

Tuottavuusohjelma käynnistyy keskiviikkona 25.4.2018 järjestettävällä avausseminaarilla. Paikalla ovat molempien järjestöjen johdot sekä useita muita työelämän asiantuntijoita. Yritysesimerkkien avulla konkretisoidaan hyvän yhteistyön ja paikallisen sopimisen hyötyjä.

Seminaari on maksuton ja tarkoitettu yritysjohdolle, luottamusmiehille ja kaikille yritysten kehittämistyössä mukana oleville. Työnantaja hoitaa ilmoittautumisen. Edellytyksenä yrityksen osallistumiselle on, että myös työntekijäpuolen edustaja tulee mukaan. Jokainen yritys voi lähettää paikalle kaksi edustajaansa.

Mukaan voidaan ottaa 60 yrityksen edustajat, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tutustu seminaariohjelmaan ja puhujiin tästä.

Lisätietoja

Sopimusasiantuntija Mirjami Suikki, 020 774 1106 tai [email protected]
Sopimusasiantuntija Terho Ihalainen, 020 774 1090 tai [email protected]