Työpaikan on oltava häirinnästä vapaa

Työnantajan vastuulla on varmistaa, että jokainen voi tehdä työtään ilman fyysisen tai henkisen väkivallan uhkaa sekä olla ylpeä ammatistaan ilman häirintää tai vähättelyä. On kuitenkin syytä pitää mielessä, ettei hyvän työympäristön edistäminen ole pelkästään työnantajan vastuulla, se on koko työyhteisön asia.

Häirinnästä vapaa työpaikka -opas

Työnantajan ja työntekijöiden hyödynnettäväksi suunniteltuun Häirinnästä vapaa työpaikka -oppaaseen on koottu ajantasaista tietoa seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä ja siihen puuttumisesta työpaikoilla ja suomalaisessa työelämässä.

Työpaikoilla kannattaa tutustua oppaaseen ja keskustella sen sisällöstä koko työyhteisön kesken. Tarvittaessa on syytä ryhtyä toimenpiteisiin seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos, KT Kuntatyönantajat, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK, Suomen Yrittäjät, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja Valtion työmarkkinalaitos ovat tuottaneet oppaan työpaikkojen käyttöön seksuaaliseen häirinnän ehkäisemiksi ja siihen puuttumiseksi. Seksuaalisen häirinnän vastainen yhteistyö jatkuu vuoden 2018 aikana.

Oppaan voi ladata työpaikan käyttöön ilmaiseksi täältä.

SAK:n mukaan vain hieman yli puolella työpaikoista on ohjeet seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi

SAK kertoo, että puolet työpaikoilla esiin tulleista seksuaalisen häirinnän tapauksista jää hoitamatta asianmukaisesti. Yhteiset pelisäännöt auttaisivat sen mukaan asiaa.

Vain hieman yli puolet (54 %) SAK:n luottamushenkilöpaneelin vastanneesta yli tuhannesta luottamusmiehestä ja työsuojeluvaltuutetusta kertoo, että työpaikalla on olemassa ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi.

Vastanneista 13 prosentin (naisista 16 % ja miehistä 12 %) mukaan seksuaalista häirintää on tullut esiin viimeisten 12 kuukauden aikana. Noin puolet luottamushenkilöistä (49 %) on sitä mieltä, että seksuaaliseen häirintään on puututtu asianmukaisesti. Tosin naispuolisista luottamushenkilöistä näin ajattelee 41 prosenttia, kun taas miespuolisista luottamushenkilöistä näin kertoo 54 prosenttia.

Helmikuussa 2018 toteutettuun kyselyyn vastasi kaikkiaan 1 091 luottamushenkilöä, joista 57 prosenttia on luottamusmiehiä, 25 prosenttia työsuojeluvaltuutettuja ja 18 prosenttia toimii molemmissa tehtävissä.