Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden Tuottavuutta yhdessä -hanke käynnistyi

Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto ry haluavat yhdessä tukea yritysten tuottavuuskehitystä. Liitot aloittavat Tuottavuutta yhdessä -ohjelman, johon odotetaan mahdollisimman monia yrityksiä eri puolilta maata. Liitot ovat yhtä mieltä siitä, että tuottavuus on keskeinen kilpailukykytekijä ja sen eteen on paljon tehtävissä. Keskeisessä roolissa on hyvä yhteistyö yrityksissä.

Ohjelma starttaa keskiviikkona Vantaalla avausseminaarilla, johon osallistuu sekä yritysjohtajia että luottamusmiehiä. Hankkeesta sovittiin syksyllä osana alan työehtosopimusta. Se on ainutlaatuinen ohjelma Suomen työmarkkinoilla.

– Kuten alan työehtosopimuksessa todetaan, tuottavuudesta huolehtiminen on ainoa kestävä tapa taata yritysten menestys, työpaikkojen säilyminen ja uusien syntyminen. Se on toiminnan ja yhteistyön kehittämistä niin, että yritys, asiakkaat ja koko henkilöstö hyötyvät. Hanke ei tähtää työpaikkojen vähentämiseen, eikä sen tarkoituksena ole lisätä työmäärää yrityksissä, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo.

Hankkeeseen kuuluu kaksi osa-aluetta: yhteistoiminta ja paikallinen sopiminen sekä Lean-filosofian mukainen johtaminen.

– Yrityksille tarjotaan koulutusta, ja halutessaan ne saavat myös ulkopuolista asiantuntija-apua parhaiden toimintatapojen löytämiseksi. Tueksi haetaan parhaat asiantuntijat kullekin osa-alueelle. Onnistumisen keskeisenä edellytyksenä ovat kuitenkin luottamukselliset suhteet ja koko henkilöstön saaminen mukaan toiminnan kehittämiseen, varatoimitusjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen Teknologiateollisuudesta sanoo.

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto toteuttavat hankkeen yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.

–Työterveyslaitos antaa mielellään oman asiantuntemuksensa tällaisen uudenlaisen hankkeen käyttöön. Laitos saa myös itse arvokasta kokemusta liittojen organisoimasta yritysyhteistyöstä, Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula sanoo.

Tuottavuusohjelman koulutukset ja yrityskohtaiset valmennukset alkavat sen jälkeen, kun yrityksissä on ensin tehty selvitys kehittämiskohteista.

Hankkeen verkkosivuilla osoitteessa www.tuottavuuttayhdessa.fi on tarkempaa tietoa ohjelman sisällöstä.

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Puheenjohtaja Riku Aalto, Teollisuusliitto ry, puh. 0400 711 072
Projektipäällikkö Mirjami Suikki, Teollisuusliitto ry, puh. 0400 515 941