Työntekijöitä ei kuulla teknologiahankinnoissa

Miten uusi teknologia vaikuttaa työpaikoilla? SAK:laisten luottamushenkilöiden vastausten mukaan suurimmalla osalla työpaikoista on muutaman viime vuoden mukaan otettu käyttöön uutta teknologiaa, mutta työllisyysvaikutukset ovat yleensä olleet vähäiset. Enemmistö kuitenkin kokee, että työntekijät eivät ole päässeet vaikuttamaan teknologiahankintoihin, ja lisäksi työntekijöiden valvonnan koetaan lisääntyneen.

SAK:n kyselyyn vastasi 1030 luottamushenkilöpaneelin jäsentä. 57 prosenttia vastaajista on luottamusmiehiä, 24 prosenttia työsuojeluvaltuutettuja ja 18 prosenttia toimii molemmissa tehtävissä.

Luottamushenkilöpaneelin tuloksia:

  • 60 prosenttia vastaajista kertoi, että työpaikalla on muutaman viime vuoden aikana otettu käyttöön uutta teknologiaa. Useimmin näin on ollut suurimmilla työpaikoilla ja eniten julkisella sektorilla.
  • 72 prosentin mukaan uuden teknologian käyttöönotolla ei ole ollut työllisyysvaikutuksia.
  • Eniten työllisyysvaikutuksia on ollut teollisuudessa, jossa 18 prosenttia kertoo työpaikkojen määrän lisääntyneen ja 12 prosenttia vähentyneen.
  • 62 prosenttia vastaajista kertoo, että uusi teknologia on lisännyt kontrollia ja valvontaa. Erityisesti näin koetaan kuljetusalalla (85 %).
  • Vain 28 prosenttia kokee, että työnantaja on panostanut riittävästi osaamisen kehittämiseen. Useimmin näin ajatellaan julkisella sektorilla (33 %).
  • Vajaalla neljänneksellä (23 %) vastaajien työpaikoista ovat työntekijät päässeet osallistumaan uuden teknologian käyttöönoton suunnitteluun. Useimmiten näin on ollut julkisella sektorilla (30 %) ja vähiten kuljetussektorilla (15 %).
  • 80 prosenttia vastaajista myös kertoo, että työntekijät eivät ole päässeet vaikuttamaan uuden teknologian hankintaa koskevaan päätöksentekoon. Vain 11 prosenttia vastaajista kokee, että työntekijät ovat voineet osallistua siihen
  • 28 prosenttia vastaajista kokee, että uusi teknologia on parantanut työpaikan tuottavuutta. Erot eri sektorien välillä ovat kuitenkin suuret: teollisuus 37 prosenttia – kuljetussektori 12 prosenttia.
  • Työntekijäkuntaa on palkittu tuottavuuden kasvusta useimmin teollisuudessa (48 %) ja vähiten julkisella sektorilla (14 %). Kaiken kaikkiaan palkitsemisesta kertoo 36 prosenttia niiden työpaikkojen luottamushenkilöistä, joilla tuottavuus on uuden teknologian myötä parantunut.