Aktiivimalli toimii ansiopäivärahojen leikkurina

Teollisuuden työttömyyskassassa oli huhtikuussa yhteensä 14 453 ansiopäivärahan saajaa. Aktiivimallin ensimmäinen tarkastelujakso täyttyi 8 761 henkilöllä. Heistä suurin osa eli 67 prosenttia ei täyttänyt mallissa määriteltyä aktiivisuuden edellytystä, vaan joutui seuraavaksi 65 maksupäiväksi 4,65 prosentilla alennetulle päivärahalle. Vastaavasti 33 prosenttia täytti aktiivisuusedellytyksen.

Teollisuusliiton valtuustossa tiistaina 22.5. puhuneen Teollisuuden työttömyyskassan johtajan Irene Niskasen mukaan yllä esitetyt luvut eivät ole aivan tarkkoja, vaan voivat vielä jonkin verran muuttua. Mittasuhde on kuitenkin kohdallaan. Aktiivimalli näyttää leikanneen ansiopäivärahoja monessa tapauksessa.

Toisaalta Niskasen mukaan SAK:laisista työttömyyskassoista saadut ennakkotiedot vahvistavat käsitystä, jonka mukaan aktiivimalli kohtelee työttömiä hyvin eri tavoin. Edellisen rinnalla Kelan tilastoista voi nähdä, että aktiivisuusedellytyksen täyttyminen ei jakaudu tasapuolisesti.

– Aktiivisuusehdon on pystynyt täyttämään eri aloilla kovin eri tavoin. Sen rinnalla on alueellisia eroa niin työpaikkojen kuin aktiivisuusedellytyksen täyttävien palveluiden ja koulutusten saannissa. Alennettua päivärahaa saavista oli miehiä enemmän kuin naisia ja yli 50-vuotiaita oli 37 prosenttia.

– SAK ja sen liitot vastustivat aktiivimallia jo valmisteluvaiheessa juuri sillä perusteella, että se kohtelee työttömiä eri tavoin. Viesti jäsenistöltämme valitettavasti nyt on, ettei yrityksistä huolimatta kaikille ole työtä tai TE-palveluja tarjolla. Aktiivisuuden täyttymättä jääminen ei johdu välttämättä työttömien passiivisuudesta, kuten niin monessa yhteydessä onkin todettu, Niskanen tiivistää tilanteen.

Aktiivimalli arvostelun kohteena

Aktiivimallista on tehty lukuisia kanteluita eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerinvirastoon. Kanteluissa lakia muun muassa arvostellaan epäoikeudenmukaiseksi ja sen arvioidaan loukkaavan yhdenvertaisuutta. Osassa kanteluita mainitaan TE-toimistojen riittämättömät palvelut ja osa kanteluista käsittelee soveltamisohjeiden myöhäistä saapumista.

– En muista toista yksittäistä lakimuutosta, joka olisi saanut näin suurta huomiota, kysymyksiä ja arvostelua osakseen, vaikka aikaisemmin on tullut useampia isojakin muutoksia samaan aikaan.

Aktiivimalli on Niskasen mukaan näkynyt Teollisuuden työttömyyskassassa ansioturvan toimeenpanossa työmäärän, uusien työvaiheiden ja asiakaspalvelun lisääntymisenä.

– Kaikesta huolimatta olemme saaneet pidettyä käsittelyajan hyvällä tasolla ja jatkohakemusten maksurytmi toteutuu luvatun mukaisesti.

Yksityiskohtaisempaa tietoa aktiivimallista voi kysyä Teollisuuden työttömyyskassasta.