Tukea kesätyöntekijöiden perehdytykseen

Kesätyöntekijät tulevat taas työpaikoille. Perehdytyksellä on suuri merkitys paitsi varsinaisten työtehtävien oppimisen myös työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kannalta.

Kemian alojen työpaikoille suunnattua Harjoittelijat ja kesätyöntekijät kemian aloilla -opasta on päivitetty. Oppaassa on kuvattu lyhyesti kemian alojen yritysten kesätyötä, harjoittelua, työpaikalla tapahtuvaa oppimista tai muita opintoja. Pääosin opas soveltuu materiaaliksi myös muille aloille.

Teollisuusliitto on mukana myös kemian alojen Turvallisuuskumppanuus-hankkeessa. Sen myötä turvallisuuskulttuurin ja -osaamisen merkitystä halutaan nostaa esiin erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. Tavoitteena on saada oppilaitokset ja yritykset tekemään yhteistyötä turvallisuusasioissa, ja jakaa hyviä käytäntöjä.

Liiton lisäksi Turvallisuuskumppanuus-yhteistyössä ovat mukana Opetushallitus, Työturvallisuuskeskus, Ammattiliitto Pro, Ylemmät Toimihenkilöt YTN, Kemianteollisuus ry sekä Responsible Care -vastuullisuusohjelman yritykset.