Ammattitaitoa yhdessä -hanke alkaa

Mitä ammatillisen koulutuksen uudistus merkitsee työyhteisön kannalta? Miten opetuksen sisältöä tulisi kehittää työelämän tarpeita vastaavaksi? Ammattitaitoa yhdessä -hanke tuo yhteen työnantajat, työntekijät ja oppilaitokset kehittämään uudistunutta ammatillista koulutusta.

Hankkeen tiimoilta järjestetään Koko työyhteisö ohjaa -työelämäfoorumeita  syys-lokakuussa Torniossa, Joensuussa, Vantaalla ja Porissa. Foorumien tavoitteena on parantaa oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä ja löytää yhteinen näkemys työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta.

Teollisuusliiton aktiivit voivat tuoda työelämäfoorumien keskusteluihin työntekijöiden näkemyksiä opetuksesta ja oppimisesta. Varsinkin luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toivotaan löytävän tiensä tapahtumiin, mutta osallistuminen on suotavaa kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Hankkeen edetessä tullaan järjestämään myös erillisiä työpajoja, joiden valmistelemiseksi toivotaan vastauksia uudistuksen kanssa tekemisissä olleilta luottamushenkilöiltä tähän kyselyyn.

Ammattitaitoa yhdessä on EU-rahoitettu hanke, jonka järjestelyjä hoitavat ely-keskukset sekä Työväen Sivistysliitto. Tutustu hankkeen sivuihin ja Facebook-sivuun.

Alueellisten foorumien päivämäärät:
To 6.9. Tornio, ilmoittaudu 30.8. mennessä
To 20.9. Joensuu, ilmoittaudu 13.9. mennessä
Ti 9.10. Vantaa, ilmoittaudu 28.9. mennessä
To 11.10. Pori, ilmoittaudu 4.10. mennessä