Irtisanomissuojan heikennystä ei voi perustella työllisyyssyillä

Teollisuusliitto on myös jättänyt oman lausuntonsa, jolla liitto vastustaa ehdottomasti Sipilän hallituksen suunnitelmaa helpottaa henkilösyillä irtisanomista alle 20 työntekijän yrityksissä.

Liiton 2. varapuheenjohtaja Heli Puura kertoo lakiesityksen perusongelmaksi sen, että hallitus perustelee esitystään työllisyyden edistämisellä, mutta asiantuntijalausunnot ovat jo pudottaneet tavoitteelta pohjan.

– Asiantuntijoiden lausunnot osoittavat, että mahdolliset työllisyysvaikutukset olisivat vähäiset, sikäli kun niitä olisi ollenkaan, sanoo Puura.

Lisäksi esitys puuttuu keskeisiin työlainsäädännön periaatteisiin ja heikentää tätä kautta työntekijöiden oikeusturvaa.

– Pitää olla selkeät säännöt siitä, millä perusteella ihminen voidaan irtisanoa ja millä perusteella ei. Tämä esitys on epämääräinen ja vie väärille urille, kun henkilökohtaiset irtisanomisperusteet määräytyisivät siltä pohjalta, montako työntekijää yrityksessä sattuu olemaan, Puura arvostelee.

Esitys siis loukkaa suomalaisten työntekijöiden yhdenvertaisuutta. Lakimuutoksen toteutuminen johtaisi myös sekaviin tulkintoihin ja riitoihin työpaikoilla. Osa erimielisyyksistä ajautuisi varmasti tuomioistuinten käsittelyyn.

Yhdenvertaisuus kärsisi siksikin, että työntekijät olisivat eri asemassa työttömyysturvan suhteen, jos pienemmissä yrityksissä irtisanomisperusteet olisivat kevyemmät kuin suuremmissa. Karenssi tulee, jos irtisanomisperuste on työntekijästä johtuva.

– Hallituksen suunnitelman mukaan pienissä yrityksissä työnantajalla ei olisi velvollisuutta tarjota irtisanotulle uutta työtä. Onko oikeudenmukaista, että tällaisia eroja aiheutuu siitä, onko työpaikalla 19 vai 25 työntekijää? kysyy Puura.

Kyseessä onkin Puuran mielestä osa pitempää jatkumoa, jossa Sipilän hallitus on pyrkinyt heikentämään irtisanomissuojaa työllisyyden varjolla. Samaa sarjaa ovat hallituksen toteuttamat lakimuutokset koeajan pidennyksestä ja irtisanotun takaisinottovelvollisuuden heikentämisestä.

– Kaiken kaikkiaan tuntuu siltä, että Sipilän hallitus haluaa suojella yrityksiä työntekijöiltä, vaikka työoikeus lähtee siitä, että lain suojaa tarvitsee työsuhteen heikompi osapuoli, työntekijä.

SAK on ilmoittanut , että se on valmis aloittamaan työpaikkakohtaiset toimet, jos Sipilän hallitus ei peru työtekijöitä vahvasti eriarvoistavaa lakialoitettaan.