Osallistu jäsen- tai luottamusmiespaneeliin

Teollisuusliiton jäsenet saavat lähipäivinä kutsun osallistua tutkimusyksikön kokoamaan paneeliin. Jäsen- ja luottamusmiespaneelit kootaan ajalla 9.8.–14.9.2018. Niiden osallistujat pääsevät vastaamaan kyselyihin, jotka liittyvät työelämään, yhteiskunnallisiin asioihin ja moneen muuhun liiton toimintaan liittyvään ajankohtaiseen asiaan.  Kyselytuloksista raportoidaan yleisellä tasolla eri medioissa.

Jäsen- ja luottamusmiespaneelit on tarkoitettu kaikille työelämässä mukana oleville jäsenille, joilla on toimiva sähköpostiosoite. Vuosittain toteutetaan muutama napakka kysely, jossa on tilaa myös omille huomioille ja vapaalle sanalle. Kyselyjen vastaukset käsitellään tutkimusyksikössä täysin luottamuksellisina.

Liiton tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila kannustaa osallistumaan.

– Esimerkiksi ensimmäisenä toteutettavan työilmapiirikyselyn tuloksia käytetään liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyössä. Yleisesti ottaen kyselyjen tavoitteena on kehittää ja parantaa liiton palveluja ja toimintaa. Lisäksi aina, kun tulokset on analysoitu, tutkimusyksikkö laatii niiden pohjalta lehdistötiedotteen, hän sanoo.

Ensimmäiseen paneelikyselyyn pääsee vastaamaan heti, kun kutsu tulee sähköpostiisi. Työilmapiirikyselyn avulla etsitään yleiskuvaa Teollisuusliiton jäsenten työpaikkojen hyvistä ja huonoista käytännöistä ja erilaisista työpaikan ilmapiiriin vaikuttavista tilanteista. Myöhemmin paneelikyselynä toteutetaan esimerkiksi myös Tekijä-lehden lukijakysely.

Paneelit kokoaa ja kyselyt toteuttaa Teollisuusliiton tutkimusyksikön kyselytiimi, johon kuuluvat Anu-Hanna Anttila, Jukka Saviluoto ja Veli-Pekka Heino.

Huomaathan, että saat kyselyn vain, jos sähköpostiosoitteesi on ajan tasalla. Kannattaa siis tarvittaessa päivittää sähköpostiosoite eAsioinnissa.

Obs. Den här enkäten görs enbart på finska. Större enkätundersökningar kommer också i fortsättningen att göras åtminstone på finska och svenska.