Paikallinen sopiminen lisääntyy – suurin este sopimiselle on työnantajan haluttomuus sopia

Kahdella kolmasosalla (64 %) SAK:laisista työpaikoista on tehty kahden viime vuoden aikana paikallisia sopimuksia. Määrä on noussut viidellä prosenttiyksiköllä vuodesta 2016. Tämä käy ilmi SAK:laisille luottamushenkilöille tehdystä kyselystä.

Paikallinen sopiminen on yleisintä teollisuuden työpaikoilla, joista valtaosalla (78 %) on viimeisten kahden vuoden aikana tehty työpaikkatason sopimuksia. Myös yksityisillä palvelualoilla ja julkisella sektorilla paikallisia sopimuksia on tehty useammalla kuin joka toisella työpaikalla. Vain kuljetusalalla sopimuksia on tehty alle puolella työpaikoista (44 %).

– Palkankorotuksista sopiminen paikallisesti lisääntyi keväällä päättyneellä neuvottelukierroksella. Myös lomista, tulospalkkausjärjestelmistä ja työajan tasoittumisesta sovitaan usein työpaikoilla, sanoo SAK:n työehtoasiantuntija Ismo Kokko.

Neuvottelukierroksen 2017 – 2018 palkankorotuksista sovittiin kokonaan tai osittain 43 prosentilla SAK:laisista työpaikoista. Eniten palkkaan liittyviä paikallisia sopimuksia tehtiin teollisuudessa.

Paikallista sopimista vaikeuttaa työnantajien haluttomuus sopia

Luottamushenkilöiden mukaan suurin este paikallisen sopimisen onnistumiselle on työnantajan haluttomuus sopia.

– Kyselystä käy ilmi, että työnantajien haluttomuus on lisääntynyt huomattavasti kahden viimeisen vuoden aikana. Kaksi vuotta sitten 39 prosenttia vastanneista ilmoitti työnantajapuolen haluttomuuden olevan merkittävin este paikalliselle sopimiselle, tänä vuonna näin arvioi 59 prosenttia paneelin jäsenistä.
Muita syitä ovat epätasapainoinen neuvotteluasetelma, työnantajan painostus ja sanelu sekä haluttomuus neuvotella henkilöstön esittämistä asioista.

Noin kaksi kolmesta luottamushenkilöistä kertoo olevansa tyytyväinen paikallisen sopimisen nykytilaan ja laajuuteen. SAK suhtautuukin maltillisesti esityksiin paikallisen sopimisen laajentamisesta.

– Paikallista sopimista on kehitettävä ensisijaisesti sopimustietä. Emme näe tarvetta sopimisen laajentamiseen lainsäädännössä, Ismo Kokko painottaa.

– Paikallisen sopimisen kysymykset on parasta ratkoa työehtosopimusneuvotteluissa. Tätä reittiä pitkin voidaan parhaiten taata keskinäinen luottamus ja tasavertainen asema osapuolten välillä.