Menetetyn työn esineet ja tarinat talteen

Työväenmuseo Werstaan Irtisanottu perintö -hankkeessa kerätään esineitä, jotka liittyvät irtisanomiseen tai menetettyyn työpaikkaan. Teollisuusliiton keskustoimistolla Helsingissä järjestetään haastattelu- ja esinekeruupäivä keskiviikkona 10.10. Esineisiin ja niihin liittyvien tarinoiden kautta nostetaan esiin inhimillinen kokemus työpaikasta ja sen katoamisesta.

Lahjoitettava aineisto voi olla mitä tahansa tähän kokemukseen liittyvää esineistöä, kuten työpaikalla käytössä ollut oma kahvikuppi, työvaatteet tai yrityksen mainoskynä. Tärkeintä on, että esineeseen liittyy muisto irtisanomisesta.

Haastateltaville tarjotaan kiitokseksi pullakahvit. Aineistoa on koottu järjestämällä keruu- ja haastattelutilaisuuksia ympäri Suomea. Syksyn 2018 aikana kerätyistä esineistä julkaistaan verkkonäyttely tyovaenliike.fi-sivustolla.

Jos olet kiinnostunut kertomaan oman kokemuksesi ja sinulla on irtisanomisen kokemukseen liittyvä esine, jonka haluat lahjoittaa museon kokoelmiin, tai sinulla on kysyttävää hankkeesta, ota yhteyttä:
projektitutkija Jenni Ahto-Hakonen, puh. 010 420 9225 tai jenni.ahto-hakonen(at)tyovaenmuseo.fi

Lisätietoa hankkeesta Werstaan sivuilla

Irtisanottu perintö -hanke on osa Eurooppalainen kulttuuriperintö 2018 -teemavuotta. Työväenmuseo Werstas on saanut hankkeeseen rahoitusta Museovirastolta.