Selvitys: Puitteet kuntoon maailmanlaajuisesti sopien

Globaali talousjärjestelmä edellyttää ay-liikkeeltä globaalia edunvalvontaa. Asia on tiedostettu jo parikymmentä vuotta, mutta toteutuksen tiellä on ollut monikansallisten yritysten vastahakoisuus. Finnwatch on nyt julkaissut selvityksen ”Puitteet kuntoon”, joka rohkaisee myös suomalaisia yrityksiä ja ammattiliittoja puitesopimuksiin, vaikka sopimusten toimivuudessa on ollut suuria eroja.

Ay-liike solmii puitesopimuksia kansainvälisellä tasolla. Toisena sopijapuolena ovat yritykset, joilla on toimintaa ja tuotantoa useissa muissa.

Puitesopimuksilla tavoitellaan jatkuvaa dialogia työnantajien ja työntekijöiden kesken. Allekirjoittajat tunnustavat toisensa neuvotteluosapuoliksi sekä sitoutuvat edistämään työelämän oikeuksien toteutumista. Tavoite on edistää reiluja työehtoja, oikeudenmukaista palkkausta ja työhyvinvointia. Henkilöstön ja johdon yhteinen sitouttaminen yhteiskuntavastuuseen on globaalissa toimintaympäristössä myös yrityksen etu.

Puitesopimuksen solmiminen sinänsä ei vielä ole mikään tae siitä, että asiat alkavat muuttua: kuten Finnwatchin selvitys toteaa, osa sopimuksista on jäänyt kuolleiksi kirjaimiksi eivätkä ne ole käytännössä tuoneet mitään muutosta työoloihin, varsinkaan tuotantoketjun alkupäässä, jossa valvonta on vaikeinta. Jotkin puitesopimukset ovat kuitenkin aidosti edistäneet työntekijöiden järjestäytymistä ja auttaneet parantamaan työehtoja.

Ainoa suomalainen yritys, joka on solminut globaalin puitesopimuksen ammattiliittojen kanssa, on toistaiseksi Stora Enso. Sopimus allekirjoitettiin sen, kolmen maailmanlaajuisen ay-järjestön sekä ruotsalaisten ja suomalaisten ammattiliittojen välillä tammikuussa 2018.

Lue selvityksestä enemmän Finnwatchin sivuilta.