Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus järjestävät yhteisiä työaikatilaisuuksia

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto järjestävät yhteisiä työaikatilaisuuksia teemalla Työaikajärjestelyn tarve ja paikallisesti sovittavat vaihtoehdot, vuoropuhelua – tietoa, taitoa ja tahtoa – monipuolisia ja yksilöllisiä ratkaisuja.

Yritysten toimintaympäristö ja -edellytykset muuttuvat jatkuvasti. Avain työyhteisön menestymiseen on yritysten toiminnan kehittäminen työnantajan ja henkilöstön yhteisvoimin. Yrityksen neuvottelu- ja sopimiskäytäntöjä kehittämällä voidaan osaltaan vaikuttaa yrityksen mahdollisuuksiin parantaa kannattavuuttaan, kilpailukykyä ja henkilöstön hyvinvointia sekä ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta.

Menestyäkseen työyhteisön on kyettävä toteuttamaan asiakkaiden tarpeet ajallaan ja laadukkaasti. Kysynnän vaihtelut asettavat työyhteisölle vaatimuksia toimitusten toteuttamisessa kilpailukykyisesti ja kannattavasti, mutta myös mahdollisuuksia vahvistaa asiakassidettä, kun toiminnassa onnistutaan. Tehokkaat työaikajärjestelyt ovat keskeinen keino vastata näihin haasteisiin samoin kuin työntekijöiden yksilöllisiin työaikatarpeisiin.

Tilaisuuksissa paneudutaan

 • yhteistoiminnan ja paikallisen sopimisen tavoitteisiin ja edellytyksiin,
 • paikallisesti sovittaviin ja työehtosopimuksen tarjoamiin työajan järjestämismahdollisuuksiin,
 • työntekijöiden yksilöllisten työaikatarpeiden huomioon ottamiseen,
 • paikallisesti sovittuun työaikajärjestelyyn yritysesimerkin kautta

Tilaisuudet on tarkoitettu työnantaja- ja työntekijäpuolen edustajille siten, että pienemmiltä työpaikoilta osallistuu yksi edustaja puoleltaan, keskisuurilta 2 edustajaa puoleltaan ja suurilta työpaikoilta tarvittaessa suurempi osallistujamäärä.

Osallistuminen

Tilaisuuksiin osallistumisesta on sovittava työnantajan kanssa. Työnantaja hoitaa myös ilmoittautumisen.

Kuhunkin tilaisuuteen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 40 henkilöä.

Tilaisuudet ovat maksuttomia jäsenille.

Tilaisuuksien ajankohdat

Syksy 2018

 • 31.10. Turku
 • 1.11. Tampere
 • 13.11. Seinäjoki
 • 14.11. Oulu

Kevät 2019

 • 15.1. Joensuu
 • 16.1. Kuopio
 • 7.2. Lappeenranta
 • 12.2. Jyväskylä
 • 12.3. Helsinki