Työolotutkimus 2018 -tiedonkeruu alkaa – teollisuusliittolaisten vastauksia kaivataan

Tilastokeskuksen työolotutkimus kartoittaa suomalaisten palkansaajien työoloja Suomessa nyt jo kahdeksatta kertaa. Tutkimus seuraa, miltä suomalainen työelämä näyttää eri ammateissa ja eri aloilla työskentelevien silmin. Kyseessä on ainoa valtakunnallinen tutkimus, jonka avulla voidaan kuvata pitkän aikavälin muutoksia työoloissa.

Teollisuudessa työskentelevät ovat yksi suuri palkansaajien ryhmä. Jos saat puhelun Tilastokeskuksesta ja sinua pyydetään osallistumaan työolotutkimukseen, vastaathan myöntävästi.

Tutkimus antaa työoloista luotettavan kokonaiskuvan vain, jos mahdollisimman erilaisia töitä tekevät palkansaajat vastaavat. Siksi myös teollisuuden työntekijöiden vastauksia tarvitaan. Osallistumalla voit vaikuttaa siihen, että työelämää koskevat päätökset perustuvat tutkittuun tietoon. Tietoja kerätään syksyn 2018 aikana.

Työolotutkimuksessa etsitään vastauksia muun muassa siihen, onko kiire lisääntynyt, miten esimiestyö onnistuu tai siihen, miten digitalisaatio näkyy työn arjessa.

Lue tutkimuksesta tarkemmin tästä linkistä.