Ensi vuoden opinto-opas on työn alla

Vuoden 2019 opinto-opasta työstetään parhaillaan. Opasta muokataan jäseniltä saadun palautteen perusteella.

Opinto-oppaan valmistumisaikataulu riippuu osin siitä, millä aikataululla kurssineuvottelut etenevät työnantajapuolen kanssa.

Opasta tullaan postittamaan pääluottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille, opintosihteereille ja sihteereille. Sitä toimitetaan myös aluetoimistoihin ja lisäksi se julkaistaan liiton verkkosivuilla.

Oppaan tekoon osallistui joukko liiton jäseniä, jotka toimivat valokuvamalleina samalla, kun olivat kursseilla Murikka-opistolla Tampereella tai Hakaniemen toimipisteessä Helsingissä. Kiitokset kaikille kuvauksiin osallistuneille hienosta heittäytymisestä!