Antti Rinne: Työvoimapolitiikan tuettava ihmisten paluuta työelämään

Suomessa on tällä hetkellä yli 200 000 pitkäaikaistyötöntä, mutta samaan aikaan meillä on pula osaajista. Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne arvioi, että yksi syy tilanteeseen on se, että työntekijöitä on aikaisemmin ”laitettu lyhytnäköisesti pellolle”. Hän vaatii nykyiseen työvoimapolitiikkaan keinoja, joilla ihmiset saadaan takaisin työelämään.

– Keppi ei auta, vain tuki ja apu auttavat. Noin 20 000 pitkäaikaistytöttömistä on sellaisia, jotka eivät ehkä koskaan palaa työelämään. Siksi ensi vaalikaudella täytyy tehdä uusi Lex Taipale. Monella työttömällä on kuitenkin vielä vuosia työelämää edessä ja tämä voimavara pitää käyttää, Rinne totesi Teollisuusliiton valtuustossa pitämässään puheessa.

Rinne on huolissaan syrjäytyneiden nuorten miesten määrästä ja siitä, että nämä ovat jääneet työelämän ulkopuolelle.

– Rahallisesti tässä on kysymys isoista kustannuksista, miljoonasta eurosta. Tämä nuori porukka täytyy saada pois syrjäytymisen polulta ja työllistymään.

Rinteen mukaan Suomi tarvitsee tulevaisuusinvestointeja, jotka maksavat itsensä takaisin.

– Koulutuspolitiikkaan on tehtävä isoja muutoksia. Jokaisella on oltava mahdollisuus päästä maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Tarvitsemme uudistuksia myös peruskoulutukseen. Nyt toiselle asteelle tulee porukkaa, joka ei osaa lukea ja kirjoittaa. Toisaalta toisen asteen koulutuksen tilanne on surkea, koska sieltä on leikattu 230 000 miljoonaa.

Suomessa on lähes 300 000 työpaikkaa, joissa pärjää toisen asteen koulutuksella.

– Siksi toisen asteen koulutukseen täytyy satsata. Tällä hetkellä 43 sadasta pelkän peruskoulun käyneistä on töissä. Mutta toisen asteen koulutuksen saaneista jo 75–76 prosenttia on työllistynyt.

Rinne sivusi puheessaan myös lapsiperheiden asioita. Syntyvyys Suomessa laskee jo kahdeksatta vuotta. Siksi tarvitaan kokonaisvaltaista perhepoliittista ajattelua, sekä perheiden talouden että palveluiden näkökulmasta. Rinne otti esiin muun muassa kokonaiskoulupäivän, joka tarjoaisi myös pienituloisten perheiden lapsille mahdollisuuksia. Myös perhevapaajärjestelmä täytyy uudistaa.

– Meillä on vanhentunut perhevapaajärjestelmä, joka vaikuttaa erityisesti naisten työllisyysasteeseen ja lopulta siihen, että köyhyys on eläkeläisnaisten keskuudessa suuri. Meillä on alle tonnin työeläkkeitä. Tämä pitää korjata.
Kaiken kaikkiaan 160 000 eläkeläistä elää Suomessa tällä hetkellä köyhyydessä.

– Tämä on täysin epäoikeudenmukaista. Antamani sadan euron lupaus korottaa eläkkeitä muutaman vuoden aikana tarkoittaa sitä, että 55 000 eläkeläistä nousee köyhyydestä. Heistä suurin osa on naisia.

Entisenä ammattiyhdistysliikkeen työntekijänä ja liittojohtajana Rinne luonnollisesti tietää, millainen arvo järjestäytymisellä ja sopimisella on Suomessa.

– Työmarkkinoiden yksi keskeinen kivijalka ovat yleissitovat työehtosopimukset ja sopimisen kulttuuri. Työelämän kehittäminen perustuu sopimiseen. Sekä työntekijöiden että työnantajien järjestäytyminen perustuu järkevään suomalaiseen elämänmenoon. Järjestäytyminen on perusedellytys sille, että sopimusyhteiskunta pelaa.

Ilmaston lämpeneminen pitää pysäyttää

Rinne aloitti puheenvuoronsa ajankohtaisella puheenaiheella eli ilmastonmuutoksella.

– Ilmastonmuutos pitää pysäyttää. Samalla haluamme vaikuttaa siihen, että metsäteollisuuden työpaikat, korkean jalostusarvon työpaikat Suomessa lisääntyvät.

Rinne muistuttaa, että maailmanlaajuinen kolmen asteen lämpeneminen ilmastossa tarkoittaa Suomessa kaksinkertaista lämpenemistä, talvella jopa kolminkertaista.

– Tutkijat ovat todenneet, että Oulun alapuolella ei silloin juuri lumitalvea ole. Ainakin matkailulta menee yksi iso valtti.

Suomen suurimmat hiilidioksidipäästöt aiheutuvat tällä hetkellä energiantuotannosta, lämmityksestä ja liikenteestä. Muun muassa näihin voidaan Rinteen mukaan vaikuttaa.

– Tällä hetkellä öljyllä lämpiää 190 000 kotitaloutta. Vaihdos maalämpöön tarkoittaisi muutosta, Rinne mainitsi yhtenä esimerkkinä ja lisäsi, että yksittäisiä askelia ottamalla, esimerkiksi vaikuttamalla ihmisten liikenne- ja kulutustottumuksiin voidaan mennä kohti muutosta.

Rinne luetteli puheessa monia asioita, joihin politiikalla voidaan vaikuttaa. Hän uskoo, että tavoite hiilineutraalista Suomesta, jopa hiilinegatiivisesta, saavutetaan.

– Suomen on tärkeää vaikuttaa näihin asioihin yhdessä EU:n kanssa. Olemme aivan liian pieni yksin vaikuttamaan maailmanlaajuiseen ilmastonmuutokseen.

Rinne myös uskoo, että ilmastonmuutoksen hillitseminen on Suomelle mahdollisuus luoda uutta työtä ja vaurautta. Seuraamalla maailmanlaajuista kehitystä, esimerkiksi kaupungistumista, voimme hyödyntää omaa osaamistamme.

– Meidän teknologiaosaamisella on paljon mahdollisuuksia. Meillä on mahdollisuuksia, kun ankkuroimme oman osaamisemme siihen, mitä maailmalla tapahtuu. Poliittisella tahdolla on tässä iso merkitys.

– Viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet taloudessa rankkaa ja tätä on katsottu hintakilpailukysymyksenä. Paljon osaamista on jäänyt hyödyntämättä. Olisimme voineet parantaa tilannetta lisäämällä ja yhdistämällä vientituotantoa ja palvelua.

Rinne muisteli aikaansa valtiovarainministerinä ja mainitsi esimerkkinä Äänekosken biotuotetehtaan rakentamisen. Tuolloin valtio investoi varoja tie- ja rautatieverkon rakentamiseen.