Haemme tilastollisten menetelmien osaajaa kahden kuukauden harjoitteluun

Tarjoamme sosiaalitieteiden opiskelijalle kiinnostavan kahden kuukauden harjoittelujakson Teollisuusliitto ry:n tutkimusyksikössä. Harjoittelijaksi valittavalla tulee olla kattava käsitys suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja tilastollisista tutkimusmenetelmistä (ml. SPSS) sekä kiinnostusta ammattiyhdistysliikkeen toimintaa kohtaan.

Korkeakouluharjoittelija tekee tutkimusavustajan töitä. Tehtäviin kuuluvat kyselyjen suunnittelu, toteutus, analyysi ja raportointi yhdessä kyselytiimin kanssa. Lisäksi harjoittelija osallistuu yksikön päivittäiseen työhön sekä tekee erilaisia tietohakuja ja muita selvityksiä. Päätoimena ovat kuitenkin erilaiset SurveyPal- ja Webropol-kyselyt, joilla kyselytiimi tuottaa tietoa liiton tarpeisiin.

Tutkimusyksikön työtehtävissä voi mahdollisimman paljon soveltaa tilastollisten menetelmien osaamista ja oppia myös uutta. Vuonna 2019 toteutetaan esimerkiksi Teollisuusliiton ensimmäinen kattava jäsentutkimus ja työsuojelukysely, joiden toteutukseen pääsee osallistumaan.

Harjoitteluaika on kaksi kuukautta ja harjoittelu toteutetaan maalis-kesäkuun aikana 2019. Ajankohdasta sovitaan tehtävään valittavan kanssa tarkemmin.

Tutkimusyksikössä panostamme harjoitteluun. Edellinen korkeakouluharjoittelija Samuli kuvasi harjoittelunsa antia seuraavasti:

”Koin, että suurelta osin työpanokseni oli hyödyksi, etenkin silloin, kun istuin työpisteelläni tekemässä selvityksiä tai kaivoin SPSS:llä aineistoista tietoja. Tietoja hyödynnettiin jo harjoitteluni aikana, työsuojelukyselystä kaivamiani tietoja painettiin Työsuojelukyselyyn. (…) Tehtävänkuvani muokattiin juuri minulle sopivaksi ja omaan osaamiseeni ja liiton tarpeita kuunnellen.”

Korkeakouluharjoittelija on harjoitteluajan työsuhteessa työnantajaan. Harjoittelusta maksetaan palkka voimassa olevan työehtosopimuksen mukaisesti. Korkeakouluharjoittelijan käytössä ovat työpiste koneineen ja muu infra Teollisuusliiton puolesta.

Harjoittelu tehdään Teollisuusliiton Hakaniemen toimipisteessä Helsingissä. Harjoittelua ohjaa tutkimuspäällikkö, sosiologian dosentti Anu-Hanna Anttila. Harjoitteluajasta kertyy opiskelijalle opintopisteitä.

Sähköpostitse toimitetusta hakemuksesta tulee selvitä hakijan opintojen vaihe ja opintomenestys. Liitteeksi ansioluettelo. Viimeinen hakupäivä 10.12.2018. Tieto haastatteluun kutsumisesta kerrotaan ennen joulua.

Hakemukset voi lähettää Anu-Hanna Anttilalle sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Lisätietoa häneltä myös sähköpostitse (puhelimitse ei välttämättä saa kiinni).

Harjoittelusta maksetaan palkka työehtosopimuksen mukaisesti (1979,57 e/kk). Lisäksi tarjotaan lounasetu (vuonna 2018 etu oli 10,40 e/työpäivä).