SAK: Irtisanomislaki vietävä eduskuntaan kolmikannassa sovitussa muodossa

SAK:n hallitus käsitteli maanantaina Sipilän hallituksen esitystä henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta pienissä yrityksissä. SAK:n hallitus totesi edelleen, ettei pidä lakiuudistusta edelleenkään tarpeellisena tai työllisyyttä parantavana toimena.

– Nykyinen laki on ollut toimiva ja mahdollistanut jo asioita, joilla tätä lakiesitystä on myyty. Tämä ei ole myöskään tehokas tai toimivaksi todettu keino lisätä työllisyyttä.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta arvioi, että lakiuudistuksessa on haettu enemmän nykyisen toimintamallin selkeytystä.

SAK muistuttaa tiedotteessaan, että keskusjärjestö on liittoineen tehnyt keväästä lähtien vahvaa vaikuttamistyötä, että lakiin ei kirjattaisi mitään, mikä eriarvostaisi työmarkkinoita ja mahdollistaisi mielivaltaista irtisanomista.

– Olemme päässeet kauas kevään tilanteesta. Sipilän hallitus luopui jo kesällä esityksestä, joka olisi mahdollistanut alle 30-vuotiaiden perusteettomat määräaikaisuudet. Syksyllä saimme pois irtisanomislain tekstistä myös luottamussuhteen heikentymisen irtisanomisen syynä ja tarkan henkilömäärän, jolla työntekijät olisi jaettu kahteen kastiin työsuhdeturvan vahvuuden mukaan.

SAK:n hallitus totesi lokakuun lopulla, että Sipilän tuolloin työmarkkinaosapuolille antama uusi ehdotus työsopimuslain sisällöstä mahdollistaa sen, että liitot voivat keskeyttää työtaistelutoimet. SAK edellytti tuolloin, että lainvalmistelun jatkotyötä tehdään kolmikantaisesti.

– Työskentely on sujunut rakentavassa ilmapiirissä, mikä jälleen todistaa, että kolmikantaisuus tuo lisäarvoa. Edellytämme, että esitys annetaan eduskunnalle kolmikannassa sovitussa muodossa.

Jäsenliitot käsittelevät vielä Sipilän hallituksen esityksen työsopimuslain muuttamisesta perusteluineen omissa hallinoissaan ja tekevät päätökset järjestöllisistä toimistaan.