Liitto lopettaa järjestöllisten toimien valmistelun – lakiesitys vietävä sovitussa muodossa eduskuntaan

Teollisuusliiton hallitus päätti torstaina, että liitto edellyttää Sipilän hallituksen vievän niin sanotun irtisanomislain kolmikannassa sovitussa muodossa eduskunnan käsiteltäväksi.

Sipilän hallitus taipui ammattiliittojen painostuksen edessä muuttamaan omaa esitystään työsopimuslain kohdasta, jolla säädetään henkilöön perustuvia irtisanomisperusteita.

Työntekijä- ja työnantajakeskusjärjestöjen yhteistyössä maan hallituksen kanssa valmistelemat uudet lain perustelut takaavat sen, että nykytilanne ei muutu. Käytännössä nykyinen irtisanomiskäytäntö kirjataan laiksi ja irtisanomistilanteisiin liittyvien oikeustapausten käsittely säilyy nykyisen kaltaisena.

Alun alkaen maan hallitus valmisteli esityksen, joka olisi heikentänyt yksittäisen työntekijän irtisanomissuojaa alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Myöhemmin yrityskoko muutettiin alle 10 henkeen. Laki olisi tästä muutoksesta huolimatta asettanut työntekijät hyvin eriarvoiseen asemaan ja heikentänyt merkittävästi yksittäisen työntekijän irtisanomissuojaa.

SAK:n hallitus kokoontui tämän viikon maanantaina ja totesi niin ikään, että uusi esitys on perusteluineen hyväksyttävissä.

Ammattiliitot ovat syksyn kuluessa vastustaneet esitystä erilaisin mielenilmauksin ja lakoin. Lopulta hallitus taipui muuttamaan esityksen sisältöä.

Teollisuusliitto osallistui toimiin kaikkia sopimusaloja koskeneella ylityökiellolla syyskuun puolivälin jälkeen ja 3.10. tietyillä työpaikoilla järjestetyillä lakoilla. Teollisuusliiton puutuotesektorin ja erityisalojen sektorin joitakin työpaikkoja koskenut lakko keskeytettiin, kun nähtiin, että maan hallitus voi muuttaa esitystään ja aloittaa kolmikantaiset neuvottelut lain perustelujen kirjoittamiseksi. Samalla liiton muidenkin järjestöllisten toimien valmistelut keskeytettiin.

Tänään Teollisuusliiton hallitus päätti, että järjestöllisten toimien valmistelu voidaan kokonaan lopettaa.

SAK:n hallitus on todennut, että nyt tehtävä muutos työsopimuslakiin ei ole tarpeellinen. Muutos ei esimerkiksi edistä työllisyyttä, millä maan hallitus alun alkaen perusteli irtisanomissuojaa heikentänyttä esitystään.