Teknologiateollisuuden työsuojelumääräyksiä kokoava sivusto on uusittu

Teknologiateollisuuden liittojen yhteinen Keskeisiä työsuojelumääräyksiä ja ohjeita -sivusto on päivitetty ja ilme uusittu. Liittojen tarkoituksena on tarjota työsuojelua käsittelevän sivuston avulla lukijalle arkipäivään sopiva apuväline työsuojelua koskevaan lainsäädäntöön ja sopimuksiin tutustumiseen. Sivusto on kokoelma pykäliä ja sopimuskohtia työsuojelua koskevasta lainsäädännöstä, sopimuksista ja ohjeista.

Määräyksien ja ohjeiden kokoelma sivustolla ei ole aukoton tai täydellinen. Kunkin otsikon alle on pyritty kokoamaan johdonmukaisesti asiaan liittyvät olennaiset seikat. Sivustoa päivitetään sitä mukaan, kun säädökset ja työehtosopimukset muuttuvat.

Liitot toivovat, että sivusto olisi entisiä hyödyllisempi ja käyttökelpoisempi, sekä toivottaa muutos- ja parannusehdotukset tervetulleiksi.

Turvallinen työpaikka teknologiateollisuudessa – Keskeisiä työsuojelumääräyksiä  ja -ohjeita löytyy osoitteesta turvallinentyopaikka.fi.