Teknologiateollisuuden työsuojelumääräysten sivusto uusittu

Teknologiateollisuuden liittojen yhteinen Keskeisiä työsuojelumääräyksiä ja ohjeita -sivusto on päivitetty ja ilme uusittu. Liittojen tarkoituksena on tarjota tämän työsuojelusivuston avulla lukijalle arkipäivään sopiva apuväline työsuojelua koskevaan lainsäädäntöön ja sopimuksiin tutustumiseen.

Sivusto on kokoelma pykäliä ja sopimuskohtia työsuojelua koskevasta lainsäädännöstä, sopimuksista ja ohjeista. Näitä kohtia selventämään on tehty joitakin kaavioita ja selittävää tekstiä. Kuten sivuston nimestäkin näkyy, kokoelma ei ole aukoton eikä täydellinen. Kunkin otsikon alle on pyritty kokoamaan johdonmukaisesti asiaan liittyvät olennaiset seikat.

Kyseessä on sivuston 12. päivitys. Päivityksiä tehdään sitä mukaa, kun säädökset ja työehtosopimukset muuttuvat. Liitot toivovat, että sähköinen Keskeisiä työsuojelumääräyksiä ja ohjeita olisi entisiä hyödyllisempi ja käyttökelpoisempi. Muutos- ja parannusehdotukset ovat tervetulleita.

Turvallinen työpaikka teknologiateollisuudessa – Keskeisiä työsuojelumääräyksiä  ja –ohjeita löytyy osoitteesta