Teollisuusliitto tukee nuorten palkansaajien käynnistämää Vapaiden valtakunta -kampanjaa

Nuoret palkansaaja-aktiivit ovat käynnistäneet kampanjan, jonka tavoitteena on muuttaa Suomen poliittista suuntaa. Teollisuusliitto yhtyy kampanjan tavoitteisiin ja kannustaa teollisuustoimialojen työntekijöitä tutustumaan kampanjan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kampanja on avoin kaikille palkansaajille, luottamushenkilöille ja ammattiosastoille.

”Vapaiden valtakunta on kampanja, jonka tarkoituksena on kasvaa kansanliikkeeksi ja aktivoida ihmiset äänestämään eduskuntavaaleissa 2019 omien vapauksiensa puolesta,” kerrotaan kampanjan verkkosivuilla.

Kampanja vastaa ammattiliittojen jäsenten ja aktiivien piirissä syntyneeseen haluun muuttaa Suomen suuntaa palkansaajille myönteisemmäksi. Kampanjatilaisuuksissa on korostettu pyrkimyksiä turvata työntekijöiden vapautta järjestäytyä ja vaikuttaa työlainsäädäntöön sekä puolustaa modernia pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntamallia.

”Me haluamme vapautta sanelusta, pakkolaeista ja tyhjistä lupauksista. Me haluamme Suomen, jossa jokainen voi elää palkallaan ja voi olla työstään ylpeä, vapaana pelosta, epävarmuudesta ja kiristyksestä, eikä työttömyydestä rangaista.” Näin kampanjan videolla kuvataan vapaiden valtakuntaa.

Kampanja rakentuu aktiivien työn varaan. Teollisuusliitto ei vastaa kampanjan toteuttamisesta, mutta haluaa olla osaltaan mahdollistamassa sen läpiviemistä ja tätä kautta edistämässä jäsentensä yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia.

Ammattiliitoista Teollisuusliiton lisäksi ainakin JHL ja PAM ovat varautuneet tukemaan kampanjaa myös taloudellisesti. Kampanjan tukijoiksi odotetaan myös muita ammattiliittoja.

Kampanjan tukijaksi voi liittyä täällä.