Työkaari kantaa -hanke tuotti hyvää tulosta

Työhyvinvointi paranee selkeästi ja monilla mittareilla mitattuna, kun yritykset ja henkilöstö satsaavat yhdessä toiminnan kehittämiseen. Tämä näkyy selkeästi niissä yrityksissä, jotka osallistuivat teknologiateollisuuden Työkaari kantaa -hankkeeseen. Parhaimmillaan sairauspoissaolot puolittuivat ja erilaisia työaikajoustoja otettiin laajasti käyttöön.

Teknologiateollisuuden työmarkkinaosapuolien yhteishanke on jatkunut reilut kaksi vuotta. Koulutuksiin on osallistunut yli tuhat johdon ja henkilöstön edustajaa eri puolilla maata. Tavoitteena on ollut työhyvinvoinnin parantaminen, työurien pidentäminen ja samalla hyvä kehitys tuottavuudessa.

Hankkeen tuoreet tulokset kertovat, että esimiestyö ja johtaminen paranivat yli 40 prosentissa hankkeessa mukana olleista yrityksistä. Lähes 60 prosenttia yrityksistä kertoi työaikajärjestelyjen vastaavan nyt entistä paremmin henkilöstön ja yritysten tarpeita. Samoin lähes 60 prosenttia yrityksistä raportoi, että ne osaavat räätälöidä entistä paremmin tehtäviä henkilöstön työkyvyn mukaan. Myös henkilöstön osaamisessa tapahtui selkeä parannus.

– Hankkeessa meneteltiin niin, että työpaikoilla selvitettiin ensin yhdessä kehittämiskohteet ja sen jälkeen johto ja henkilöstö etenivät suunnitelmallisesti kohti päämäärää. Työhyvinvoinnin tulokset hypähtivät ja olivat sitä parempia mitä enemmän yrityksessä satsattiin. Myös tuottavuus ja työn laatu paranivat, summaa hankkeen kehittämispäällikkö Kirsi Mäkelä Teknologiateollisuus ry:stä.

Hankkeessa mukana olevat Teollisuusliitto, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN antavat samaten tunnustuksen yrityksissä tehdylle työlle. Hanke saakin jatkoa ensi vuoden alussa.

Pitkäjänteinen työ palkitaan

Tammikuussa starttaa jatkohanke Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia. Jatkohankkeen tavoitteet ovat pitkälti samat kuin päättyvässä hankkeessa, mutta työelämän murros ja tuottavuuden kehittäminen näkyvät aiempaa enemmän koulutuksen sisällöissä. Yritysten ilmoittautuminen on parhaillaan menossa.

– Hyvät tulokset edellyttävät suunnitelmallista otetta ja hyvää yhteistyötä. Hokkus pokkus -keinoja ei ole, vaan yrityksissä tarvitaan pitkäjänteistä työtä, hyvää vuoropuhelua ja aitoa yhdessä tekemistä. Parhaimmillaan yhteistoiminta on juuri tätä, ammattiliitot korostavat.

Lisätietoja: työympäristöpäällikkö Juha Pesola, puh. 0400 548 441