Valitkaa ammattiosastoon kansainvälisistä asioista vastaava

Teollisuusliiton sadoista ammattiosastoista 85 on nimennyt osastolle kansainvälisistä asioista vastaavan henkilön, joten kasvun varaa kv-vastaavien määrässä on paljon. Asia nousi esiin liiton valtuuston kokouksessa syksyllä 2018. Valtuustossa pidetyissä puheenvuoroissa kannustettiin ammattiosastoja olemaan aktiivisia ja nimeämään kv-vastaava.

Kv-vastaavan tehtävät voivat olla monenlaiset, mutta erityisesti valtuustopuheissa korostui kansainvälisten teemojen esiin tuominen osastojen kevät- ja syyskokouksissa sekä Teollisuusliiton aluefoorumeissa.

Kv-vastaava voi auttaa osastoa kasvattamaan tietotaitoa muun muassa siitä, miten kansainväliset asiat vaikuttavat jäsentemme työhön ja elämään. Näin osasto saa kätevästi päivitettyä tietoa käyttöönsä ja sitä kautta tietoa osastoa askarruttavista kv-asioista leviää liittoon laajemminkin.

Kv-vastaava ei ole tehtävänsä kanssa yksin. Liiton kansainvälinen yksikkö tuottaa tietoa ja koulutusta kv-vastaaville. Samoin jo pidempään kv-vastaavan tehtävissä olleilta henkilöiltä saa tukea ja tietoa siitä, miten tehtävää on eri osastoissa hoidettu.

Kv-vastaavan rooli muotoutuu pitkälti osaston omista tarpeista ja se voi olla kansainvälisiin kampanjoihin osallistumista, tiedottamista erilaisista tapahtumista sekä niiden toteuttamista. Monet kv-vastaavat ovat osallistuneet esimerkiksi SASKin (Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus) Kunnon työn lähettilästoimintaan.

Kv-vastaavalle on oma kohtansa ammattiosastojen toimihenkilöilmoituskaavakkeessa. Vastaavan nimeäminen voi käytännössä tapahtua milloin tahansa, eli ei pelkästään esimerkiksi syyskokouksessa. Kv-vastaavan ei tarvitse olla ammattiosaston hallituksen jäsen, mutta hallituksen jäsen voi toki toimia myös osaston kv-vastaavana.

Kaikkien ammattiosastojen kannattaa nimetä kv-asioista vastaava toimihenkilö. Näin osasto saa päivitettyä tietoa kv-asioista jatkuvasti!