Välj en internationell ansvarig

Av Industrifackets flera hundra fackavdelningar har 85 utsett en person till att ansvara för internationella ärenden – bättre kan vi! Situationen lyftes fram under förbundets fullmäktigemöte hösten 2018.  I flera anföranden uppmanades fackavdelningarna till att vara aktiva och välja en ansvarig för internationella ärenden.

Uppgifterna för internationella ansvariga varierar, men fullmäktige uttryckte förhoppningar om att de skulle ta upp internationella teman i samband med fackavdelningarnas vår- och höstmöten.

Personen som utses kan hjälpa sin fackavdelning med att öka kunskapen om hur internationella frågor påverkar medlemmarnas jobb och liv i största i allmänhet. På det här sättet får hela avdelningen ta del av viktig information.

I egenskap av internationell ansvarig är du inte ensam. Förbundets internationella enhet förser dig med information och utbildning.

Själva uppdraget utgår långt från fackavdelningens egna behov. Det kan till exempel röra sig om att delta i olika kampanjer eller informera om aktuella frågor på olika evenemang. Flera intresserade har deltagit i Kunnon työn lähettiläs-ambassadörsverksamheten som organiseras av fackets solidaritetscenter SASK.

Anmälan om en ansvarig för internationella ärenden görs med samma blankett som övriga förtroendevalda för fackavdelningarna. Valet kan gå av stapeln när som helst – man behöver alltså inte vänta till höstmötet. Vi uppmanar alla fackavdelningar att utse en ansvarig för internationella ärenden!