Laajennettu kurssituki

Ammattiosastojen on mahdollista saada laajennettua kurssitukea tietyille, liiton strategian kannalta erityisen ajankohtaisille kursseille.

Vuonna 2019 laajennettua kurssitukea myönnetään muun muassa kursseille, jotka tukevat valmistautumista kevään eduskuntavaaleihin ja syksyn tes-neuvottelukierrokseen. Lisäksi liiton koulutusyksikössä on määritelty neljä muuta kurssiaihetta, joille laajennettu kurssituki voidaan myöntää.

Laajennetun kurssituen piiriin kuuluvilla kursseilla korvataan osallistujien matkakulut myös silloin, kun ammattiosasto järjestää kurssin yksin, toisin kuin peruskurssituen piirissä olevilla kursseilla.

– Tarkoitus on siis poistaa osallistumisen esteet mahdollisimman pitkälti. Aihepiirit on valittu niin, että kurssille voivat osallistua kaikki jäsenet, kertoo koulutusasiantuntija Sari Helminen.

– Lisäksi laajennettu kurssituki on ruokailukulujenkin osalta kattavampi.

Lisätietoja: koulutusasiantuntija Sari Helminen, [email protected], puh. 020 774 1158 tai 040 521 0970

Kurssiaiheet, jotka oikeuttavat laajennettuun kurssitukeen

Ammattiosastot voivat järjestää laajennettuun kurssitukeen oikeutettuja kursseja omalla alueellaan, Murikassa ammattiosastoviikonloppuina ja keskustoimistolla Helsingin Hakaniemessä. Liitto nimeää kurssin kouluttajan.

Työehtosopimuksien ja neuvottelutoiminnan kehittäminen

  • Miten tehdään ja perustellaan hyvä tes-esitys
  • Tes-muutoksista paikalliseen sopimukseen

Yhteiskunta on meidän – voimaa vaikuttavuuteen ja välineet haltuun

  • Ammattiosasto vaikuttajana
  • Some-kanavat haltuun -workshop
  • Sosiaalinen media ammattiosaston ja luottamushenkilöiden työkaluna ja vaikuttamiskanavana

Ammattiosastot luottamusmiehen tukena

Kurssi avaa jäsenille ammattiosaston ja luottamusmiehen toimintaa ja tehtäviä. Tavoitteena on löytää toimivia yhteistyötapoja ja välineitä jäsenhankintaan.

Ymmärrystä yritystalouteen

Kurssilla pohditaan muun muassa luottamushenkilöiden roolia yrityksen toiminnan kehittämisessä. Lisäksi tutustutaan yrityksen tilinpäätökseen ja sen tulkintaan.

Ammatillinen koulutus uudistuu

Kurssilla tutustutaan ammatillisen koulutuksen uudistukseen ja siihen, mikä on ammattiosaston rooli uudistuksen toteutuksessa.

Jäsenen tukena, yhteiskunnan turvaverkot

Kiinnostaako, millaista eläkettä tulet saamaan ja millaisia eläkevaihtoehtoja on tarjolla tai millaisia vapaita ja etuuksia on esimerkiksi työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi? Vai kiinnostaisiko tietää, miten työssä jaksamista voi parantaa ja työuria pidentää? Osasto voi koota kokonaisuuden alla olevista kurssiosioista.

  • Sosiaaliturvan eri osa-alueet aina vanhemmuudesta sairastamiseen, työttömyyteen ja vanhuuteen
  • Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys työelämässä
  • Työhyvinvoinnin, työelämän laadun ja työssä jaksamisen rakennuspalikat