Kemianteollisuuden uusi palkanlaskentaopas on julkaistu

Muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden sekä kemian perusteollisuuden työntekijöiden palkkojen laskentaan on valmistunut uusi opas. Oppaan ovat valmistelleet sopijaosapuolet Kemianteollisuus ry ja Teollisuusliitto ry. Edellisen vuonna 2014 tehdyn päivityksen jälkeen oppaaseen on muutettu vuonna 2018 tulleet muutokset. Erilliset kolmivuorotyön lisät on poistettu ja tilalle on tullut työaikamuotokohtainen palkka. Oppaaseen on myös lisätty paikalliseen sopimiseen liittyvää tekstiä ja poistettu myös työehtosopimuksista poistettuja tekstejä.

Julkaisu on tarkoitettu palkkahallinnon ja palkkahallinnossa työskentelevien avuksi erilaisten ongelmien ja kysymysten ratkaisemista ja tulkintaa varten sekä työnantajan että työntekijöiden edustajille.

Opas ei anna vastauksia kaikkiin työpaikoilla esiintyviin palkanlaskentaan liittyviin pulmiin, vaan vastauksia täytyy myös jatkossa hakea voimassaolevasta lainsäädännöstä, työehtosopimuksista, paikallisista sopimuksista, Kemianteollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n ajantasaisista ohjeista sekä olemalla yhteydessä liittojen asiantuntijoihin.

Lataa ja tulosta opas tästä.