Teknologiateollisuuden työehdoista neuvottelut syksyllä – optiovuotta ei tule

Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto ry ovat yhdessä sopineet, että liitot eivät käytä työehtosopimuksiin sisältyvää mahdollisuutta ns. optiovuodesta. Mahdollisuus sisältyy teknologiateollisuuden, malmikaivosten sekä pelti- ja teollisuuseristysalan sopimuksiin. Näin ollen työehdoista neuvotellaan syksyllä normaalissa järjestyksessä.

Mainittujen alojen työehtosopimukset sisälsivät mahdollisuuden, että sopimuksen kolmannesta vuodesta eli ns. optiovuodesta olisi neuvoteltu tänä keväänä toukokuun loppuun mennessä. Neuvottelut eivät olisi koskeneet koko työehtosopimusta vaan ainoastaan vuoden 2020 palkkaratkaisua. Syksyllä neuvottelujen kohteena on koko työehtosopimus.

Neuvottelujen käyminen syksyllä on perusteltua, koska silloin on toivottavasti parempi näkymä tulevasta talouskehityksestä ja neuvottelua voidaan käydä koko sopimuskokonaisuudesta.

Mainitut työehtosopimukset päättyvät lokakuun lopussa.

Lisätietoja: Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto, puh. 0400 711 072