Heli Puura Kiteen Vapussa: Ay-liike haluaa politiikan muutosta

Teollisuusliiton 2. varapuheenjohtaja Heli Puura puhui Kiteen Vapussa 1.5. Lue Puuran puhe.

Hyvät vapun juhlijat!

Suomessa työväestön ensimmäisen vappujuhlan järjesti Teollisuusliiton vanhin ammattiosasto Helsingin Kirjatyöntekijäin yhdistys vuonna 1890, eli 129 vuotta vappua on vietetty työn juhlana, mutta se on myös opiskelijoiden ja kevään juhla.

Tällä kertaa vietämme Vappua eduskunta- ja EU-vaalien välissä. Monet SAK:laiset ammattiliitot kampanjoivat eduskuntavaalien alla tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen työelämän puolesta. Vaalikeskusteluissa työhön, työehtoihin, työsuojeluun ja toimeentuloon liittyvät kysymykset jäivät yllättävän vähälle huomiolle. Yllättävän vähälle, kun ajattelee, että kulunut vaalikausi oli Suomessa työtätekevälle ihmiselle poikkeuksellisen raskas. Sipilän hallituksen ja yrittäjä- ja työnantajajärjestöjen työelämäkannat olivat pitkälti yhteneväisiä, ja niiden toteuttamisen myötä työntekijöiden ja heidän perheidensä asemaa on Suomessa heikennetty.

Tämän vuoksi SAK:lainen ammattiyhdistysliike haluaa politiikan muutosta ja työntekijöiden äänen kuuluviin. Työnsä aloittavan hallituksen ja eduskunnan on uudelleenrakennettava suomalaista luottamusyhteiskuntaa, vastakkainasettelun ja sanelun sijaan.

Tulevan syksyn neuvottelukierrokseen on taas kerran ladattu paljon paineita. Suomen taloudessa on viimeiset vuodet mennyt hyvin. Vienti on vetänyt, työllisyys on parantunut ja työttömyysaste on pudonnut. Tämä on sekä EKP:n elvyttävän rahapolitiikan ja kansainvälisen taloussuhdanteen että maltillisen palkkapolitiikan ansiota. Hallituksen tiukasti ajama kilpailukykysopimus toi palkkoihin nollavuoden, työaikoihin pidennyksen, työntekijämaksuihin korotukset sekä julkiselle sektorille määräaikaisen lomarahojen leikkauksen. Palkansaajat perheineen ovat osansa tehneet näissä talkoissa!

Nyt kun taloustilanne on parantunut, on kohtuullista ajatella, että myös työntekijöiden työehtojen heikennykset poistetaan ja tilanne normalisoidaan. Mutta mitä vielä. Työnantajapuolen puheenvuorojen mukaan ei vieläkään ole hyvä aika nostaa palkkoja saati luopua pula-aikojen kiky-tunneista, joita ei läheskään kaikissa työpaikoissa ole otettu edes käyttöön. Asetelma tietää vaikeaa neuvottelusyksyä, jolloin työtaistelutkaan eivät ole poissuljettuja.

Sipilän hallitus on kannustanut pätkätöiden teettämiseen ja leikannut työttömyysturvaa monella eri tavalla kuluneella hallituskaudella. SAK vaatii, että hallituksen toteuttama työttömän aktiivimalli lopetetaan ja työttömille turvataan tarvittavat palvelut ja tuki.

EU-vaaleissa maanosamme kehityssuunta päätetään seuraavaksi viideksi vuodeksi. Nyt on siis aika ottaa kantaa. Kannustan kaikkia äänioikeutettuja äänestämään palkansaajien asian puolesta ja sellaisia ehdokkaita, jotka ovat valmiita tekemään työtä EU-parlamentaarikkona!

Työelämä ja hyvinvointi ovat vahvemmin EU:n työlistalla ja myös suomalaisen palkansaajan turva on parantunut EU-säännöksillä, viimeisenä esimerkkinä huhtikuun alussa voimaan tullut vuosilomaoikeuden parannus. Uuden hallituksen onkin otettava aktiivinen ote sosiaalisesti vastuullisen Euroopan kehittämisessä ja nostettava tavoite heinäkuussa alkavan Suomen EU-puheenjohtajuuskauden asialistalle. Olennainen lähtökohta on olemassa olevien työmarkkinasopimusten ja -mallien kunnioitus sekä työelämän laadun kehittäminen.

Kiitos, ja hyvää vappua meille kaikille!