Lehtonen: Sanoilla ja teoilla todistettava, miksi liittoon kannattaa kuulua

Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen toivoo kaikilta liiton aktiiveilta ja työntekijöiltä aktiivista otetta liiton jäsenmäärän kasvattamiseksi. Vaikka liiton toimintakyky ja talous ovat hyvässä kunnossa, jäsenmäärän lasku huolestuttaa.

– Tämä ei voi jatkua. Jäsenmäärän kehitys ei ole missään nimessä ollut toivottava, vaan huolestuttava. Tämän asian pitää koskettaa kaikkia meitä tässä salissa, Lehtonen totesi liiton valtuuston kevätkokouksessa tiistaina Helsingissä.

Lehtosen mukaan liiton toimijoiden täytyy joka päivä todistaa se, miksi ammattiliittoon kannattaa kuulua.

– Tähän ei ole olemassa mitään oikotietä, vaan sanojemme ja tekojemme on kuljettava käsi kädessä. Jos jostain voimme olla varmoja, niin siitä, että liittojen jäsenmäärän kehitystä seurataan herkällä silmällä myös työnantajapuolella. Siellä luonnollisesti arvioidaan jatkuvasti muun muassa sitä, kuinka vahvoja ja toimintakykyisiä neuvottelukumppaneita heillä on.

Lehtonen korostaa, että liiton talouden täytyy olla kunnossa ihan perusasioiden vuoksi.

– Esimerkiksi viime syksyn työmarkkinatilanne (irtisanomissuojan puolustaminen) oli juuri se syy. Pelkästään parin sektorin maan hallitusta vastaan suunnatuissa poliittisissa lakoissa rahaa kului muutama miljoona. Jäsentensä asiaa ajavalla liitolla pitää olla hankalia tilanteita varten aina rahaa kassassa, jotta esimerkiksi työtaistelutoimenpiteitä pystytään ajamaan.

Lehtonen on tyytyväinen liiton oman Murikka-opiston työhön.

– Murikka-opisto on Suomen johtava työelämän opisto. Edeltävät liiton hallinnot ovat tehneet rohkeita, mutta taatusti oikeita päätöksiä silloin, kun on pohdittu opiston kehittämistä ja laitettu resursseja Murikan saneeraukseen. Investoinnit ovat olleet suuria, mutta tuloksista saadaan nauttia pitkään.

– Suuri kiitos kuuluu luonnollisesti myös Murikan osaavalle henkilöstölle, jotka jaksavat päivittäin tehdä työtä jäsentemme ja asiakkaiden eteen.

Paperiliitto ja Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL ovat päättäneet lähteä mukaan Murikan tarjoamaan koulutukseen.

– Nämä päätökset vahvistavat edelleen opistomme asemaa ja samalla kertovat siitä, että siihen luotetaan liittojen piirissä ja osaltaan tuo luottamusta tulevaisuuteen.

Työnantaja päättää, mitä sopimusta noudattaa

Kuluneen kevään aikana äänenpainot niin sanotusta tes-shoppailusta ovat lisääntynet merkittävästi. Lehtonen viittasi puheessaan jakajien hankalaan työehtosopimustilanteeseen. Posti aikoo todennäköisesti jatkossa tehdä jakajia koskevan sopimuksensa Teollisuusliiton kanssa. Tähän saakka Postin jakajat ovat olleet Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n jäseniä.

– Me Teollisuusliittona emme pysty päättämään siitä, mitä työehtosopimusta kukin työnantaja haluaa noudattaa. Me olemme aina pyrkineet neuvottelemaan työehtosopimuksistamme hyviä työntekijän näkökulmasta. Sitä, olemmeko tässä täysin aina onnistuneet, voidaan toki arvioida monestakin näkökulmasta. Pidän kuitenkin todella kohtuuttomana sitä, että meitä syyllistetään tämän hetken tilanteesta.

– Käytännössä meitä vaaditaan kokonaisuudessaan luopumaan yhdestä sopimusalastamme eli Medialiiton kanssa tekemistämme sopimuksista, joissa työskentelee tuhansia Teollisuusliiton jäseniä. Tämä ei yksinkertaisesti vain ole mahdollista.

EU-vaaleissa päätetään paljosta

Lehtonen pitää harhaisena mielipidettä, että EU-vaaleilla ei olisi tavallisen ihmisen arjen kannalta merkitystä.

– Esimerkiksi työelämän kysymyksissä Suomella on heinäkuussa 2019 alkavalla EU-puheenjohtajakaudella erinomainen mahdollisuus edistää hyvää työelämää koko Eurooppaan. On myös huomioitava, että viime aikojen myönteinen kehitys esimerkiksi työoikeuden kehittämisessä ja työlainsäädännössä on pitkälti lähtöisein Euroopan unionista.

Lehtosen mukaan palkansaajien näkökulmasta tavoitteena täytyy olla muun muassa EU:n työsuojelusäännösten ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen.

– Pidän erittäin tärkeänä myös sitä, että EU:n työmarkkinoilla noudatetaan tiukasti kansainvälisiä sopimuksia muun muassa järjestäytymisvapaudesta ja neuvotteluoikeuksista lähtien.

– Näiden turvaamiseksi tarvitsemme Euroopan parlamenttiin sellaisia edustajia, jotka sitoutuvat näiden asioiden edistämiseen ja vaalimiseen. Arviot siitä, että nationalistiset ja hyvin oikeistopopulistiset voimat saavat lisää jalansijaa Euroopassa ja Euroopan parlamentissa ovat huolestuttavia.