Teknologiateollisuuden henkilöstöstä noin 60 prosenttia paikallisten palkkaratkaisujen piirissä

Noin 60 prosenttia teknologiateollisuuden henkilöstöstä on työpaikoilla neuvoteltujen paikallisten palkkaratkaisujen piirissä. Alan työehtosopimuksissa on ensisijaisena vaihtoehtona, että palkantarkistuksista sovitaan paikallisesti ottaen huomioon mm. työpaikan taloudellinen tilanne ja palkkauksen kannustavuus.

Tieto perustuu Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksilleen tekemään kyselyyn sekä Teollisuusliitto ry:n luottamusmieskyselyyn.

Paikallisia neuvotteluja käytiin viime vuoden lopulla laajasti, sillä neuvottelut koskivat yli 90 prosenttia teknologiateollisuuden työntekijöistä. Lopputuloksena oli, että teollisuuden työntekijätehtävissä olevista henkilöistä hieman vajaat 60 prosenttia on tänä vuonna paikallisten palkkaratkaisujen piirissä. Määrä on suunnilleen sama kuin viime vuonna, joka oli voimassa olevan työehtosopimuksen ensimmäinen vuosi. Jos tarkastellaan koko teknologiateollisuuden henkilöstöä, vastaava luku on runsaat 60 prosenttia.

Paikallisten ratkaisujen kustannusvaikutus on useimmiten 1,6 prosenttia eli sama kuin työehtosopimuksiin kirjattu perälauta. Hyvä taloudellinen tilanne näkyy kuitenkin siinä, että kolmannes paikallisen palkkaratkaisun tehneistä työpaikoista sopi työehtosopimuksen perälautaa korkeammasta korotustasosta. Vain hyvin harvoin korotukset jäivät pienemmiksi kuin työehtosopimuksen perälaudassa. Palkantarkistus sisälsi usein jonkin suuruisen yleiskorotuksen sekä henkilökohtaisen osuuden.

Palkankorotuksia maksetaan teknologiateollisuudessa aiempaa harvemmin yksistään kaikille samansuuruisina yleiskorotuksina. Alan työntekijöistä noin 60 % sai palkankorotuksen jonain muuna kuin pelkkänä yleiskorotuksena. Tässä luvussa on otettu huomioon kaikki paikalliset palkkaratkaisut sekä kaikki muut palkantarkistukset, joita tehtiin yrityksissä työehtosopimuksen perälautaan tukeutuen.