Toimintakertomus 2018: Sisäisiä ja ulkoisia haasteita

Teollisuusliiton valtuusto hyväksyi kokouksessaan liiton toimintakertomuksen ja vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2018. Toimintakertomuksessa todetaan vuoden olleen liitolle haastava ja työntäyteinen. Syyt olivat sekä sisäisiä että ulkoisia.

Sisäisessä toiminnassa haasteita toi luonnollisesti se, että vuosi oli Teollisuusliiton ensimmäinen. Metalliliiton, TEAM:in ja Puuliiton fuusion pohjalta syntynyt Teollisuusliitto aloitti toimintansa 1.1.2018. Kolmen vanhan liiton toimintojen sekä toimintakulttuurin yhteensovittaminen on vaatinut runsaasti panostuksia ja työtä.

Ulkopuolisia haasteita Teollisuusliitto kohtasi Suomen poliittisen tilanteen takia. Sipilän hallitus, työnantajien ja yrittäjien järjestöt kävivät voimakkaasti koko ammattiyhdistysliikettä vastaan. Vaikka uhkat olivat vakavia, tilanne toisaalta myös tiivisti liiton rivejä, mikä nähtiin muun muassa toimittaessa aktiivimallia ja irtisanomislakia vastaan.

Teollisuusliiton tärkein painopiste vuonna 2018 oli uuden liiton toiminnan tehokas ja laadukas käynnistäminen. Muita painopistealueita olivat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen sekä aluetoimistoverkoston, aluetoiminnan ja ammattiosastojen kehittäminen.