Puuhuoltoketjussa työskentelevien työhyvinvointi selvitykseen ensimmäistä kertaa

Luonnonvarakeskus (Luke) valmistelee laajaa tilastokyselyä puuhuoltoketjussa työskentelevien henkilöiden työhyvinvoinnista. Tiedonkeruu tehdään syyskuussa posti- ja nettikyselynä. Vastaavaa kyselyä ei ole Suomessa ennen tehty.

Kysely kohdistuu alan yrittäjiin ja palkansaajiin eli metsureihin, metsätyöntekijöihin, metsäkoneiden kuljettajiin, puutavara-autojen kuljettajiin ja toimihenkilöihin. Kohteena ovat ammattilaiset metsästä tehtaan portille saakka.

– Puumarkkinat, puun kulku metsistä teollisuuteen ja puutuotteet tilastoidaan tällä hetkellä kattavasti. Siksi onkin aika suunnata huomio puuhuoltoketjussa työskentelevään ihmiseen, toteaa yliaktuaari Aarre Peltola Luken Tilastopalvelusta.

Metsäala on tärkeä suomalaiselle yhteiskunnalle, sillä metsään ja puuhun pohjautuvat tuotteet edustavat peräti viidennestä Suomen tavaraviennistä. Tämän vuoksi metsäalalla työskentelevien ihmisten hyvinvointi ja työssä jaksaminen korostuvat.

Tutkijat toivovat aktiivisuuta kyselyyn vastaamisessa. Jokainen vastaaja edustaa paitsi itseään, myös muita oman toimialansa ihmisiä. Jokainen vastaus on tärkeä ja arvokas. Jos työhyvinvoinnin nykytila tunnetaan, tiedetään myös, miten työolosuhteita ja työssä viihtymistä voidaan jatkossa parantaa.

– Kyselyn tulokset paljastavat kehittämiskohteet eri ammattiryhmille. Myös yrittäjä voi tehdä johtopäätöksiä metsäalan yleisestä työhyvinvoinnista ja kehittää samalla oman yrityksensä toimintaa, Peltola pohtii.

Kyselyn päärahoittajan, Metsämiesten Säätiön, keskeisenä tehtävänä on metsäalalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen apurahoin ja stipendein. Toinen rahoittajataho, maa- ja metsätalousministeriö, koordinoi Kansallista metsästrategiaa, jossa motivoitunut henkilöstö on todettu alan keskeiseksi kilpailuvaltiksi. Tavoitteeksi on asetettu työhyvinvoinnin paraneminen.

Teollisuusliittoa hankkeen ohjausryhmässä edustaa puutuotesektorin sopimusasiantuntija Jari Sirviö ja hankkeen työryhmässä sopimusasiantuntija Jarmo Tuomainen.