Teollisuusliitto: Perusteet Kiteen sahan sulkemiselle ontuvat

Metsäyhtiö Stora Enso suunnittelee sulkevansa sahansa Kiteellä, Pohjois-Karjalassa. Suunnitelma johtaisi toteutuessaan 85 työpaikan vähenemiseen. Suunnitelmien mukaan saha suljettaisiin tämän vuoden loppuun mennessä.

Teollisuusliitto paheksuu yhtiön suunnitelmia tilanteessa, jossa takana on liiketulokseltaan huippuvuodet. Perusteet toiminnan päättymiselle ja tuotannon keskittämiselle ovat vähäiset.

Yhtiön useissa aiemmissa tiedotteissa kuvataan tämän vuoden näkymiä hyviksi, edellisvuosien tapaan. Kiteen sahan tuloksentekokyky on ollut myös hyvällä tasolla.

Teollisuusliitto edellyttää käynnistyviltä yhteistoimintaneuvotteluita aitojen vaihtoehtojen hakemista toiminnan jatkamiseksi Kiteellä.

Vaikka Stora Enso pörssiyhtiönä luonnollisesti toimii ensisijaisesti liiketaloudellisin periaattein, on Suomen valtiolla edelleen merkittävä omistus yhtiöstä, jolloin myös työllisyyteen liittyvät ja varsinkin alueelliset kysymykset on syytä ottaa päätöksiä tehdessä huomioon. Teollisuusliitto seuraa tilannetta ja pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan hyvään lopputulokseen neuvotteluiden aikana.