”Tilaajavastuulain valvonta edellytys uusien kuljettajien saamiseksi metsäkonealalle”

Teollisuusliittoon järjestäytyneiden metsäkonealan työntekijöiden ja puutavaraterminaalien työntekijöiden mukaan edellytyksenä uusien kuljettajien saamiseksi metsäkonealalle on se, että Metsäteollisuus urakanantajana huolehtii tilaajavastuulain valvonnasta koko korjuuketjun osalta, kannolta tehtaalle asti.

– Tilaajavastuulain toimimisesta syntyvä terve kilpailu lisäisi hyvien työnantajien määrää alalla. Lisäksi metsäkonealan työehtosopimuksen täydellinen noudattaminen kasvattaisi positiivisesti alan imagoa, alan työntekijät toteavat alan valtakunnallisten neuvottelupäivien yhteydessä julkaistussa kannanotossa.

Kannanotossa todetaan myös, että metsäkoneala on yksi kalleimmista ammatillisista koulutusaloista ja siksi alalle koulutukseen hakautuville tulisi kehittää soveltuvuustesti.

– Nuorten työntekijöiden oppisopimuskoulutus on koettu metsäkoneurakoitsijoiden (työnantajien) kannalta kalliiksi koulutusvaihtoehdoksi. Oppisopimuskoulutuksesta syntyneet kulut pitäisi jatkossa kompensoida urakoitsijoille koulutuksen aikana.
Metsäkonealan työntekijöiden mukaan alan aikuisopiskelijoiden koulutusta voitaisiin tehostaa siten, että käytännön ajotuntien määrää opetusjaksolla lisättäisiin huomattavasti.

– Omavalvonta on työpaikoilla voimakkaassa kasvussa. Metsäkonekoulutuksessa työnantajilla tulisi olla mahdollisuus lisätä ”omakuskituotantoa” yhdistettynä ammatilliseen koulutukseen. Samalla mahdollistuisi työntekijän perehdytys tulevan työpaikan tavoille.

Metsäkonealan ja puutavaraterminaalien työntekijät kokoontuivat viime viikonloppuna vuosittaisille neuvottelupäiville Vuokatin Katinkultaan. Kokous otti lausunnollaan kantaa Metsäkeskuksen MetsäRekry-hankkeeseen.

– Hankkeessa tuodaan esille kainuulaisten metsäalan yritysten työvoimatarpeet. Potentiaaliset työntekijät, yrittäjyydestä kiinnostuneet ja heidän koulutustarpeensa kartoitetaan. Myös ulkomaisen työvoiman hyödyntämistä metsäalalla edistetään.

Lisätietoja:
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun metsäkonealan työntekijät ry:n puheenjohtaja Jarno Karppinen, puh. 044 0192419